Annons
X
Annons
X

Hushållens lån bromsar rejält

Hushållens finansiella sparande var 3 miljarder kronor under första kvartalet och ökningstakten i lånen var den lägsta på 6 år.

Av Direkt

Det framgår av sparbarometern, enligt SCB.

Hushållens skulder ökade med 29 miljarder kronor under första kvartalet. Låneökningen har inte varit så låg sedan 2005. Den totala skuldbördan var 2 728 miljarder kronor den sista mars.

SCB noterar att hushållen nettoköpte aktier för 5 miljarder kronor första kvartalet, vilket innebär ett tydligt trendbrott jämfört med de tre senaste kvartalen du hushållen nettosålde. Värdet på aktieinnehaven har dock minskat med nästan 6 miljarder kronor under kvartalet till följd av nedgången på aktiemarknaden i Sverige.

Annons
X

Samtidigt nettosålde hushållen fondandelar för 9 miljarder kronor, framförallt utländska fonder och aktiefonder.

DIREKT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X