Hushållen mer pessimistiska

Stämningsläget i ekonomin är oförändrat i december enligt Konjunkturinstitutet (KI) nya bedömning.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Den så kallade barometerindikatorn, som mäter det totala stämningsläget bland företag och hushåll, steg i december till 106,9, från 106,6 i november.

Konfidensindikatorn för det svenska näringslivet steg marginellt i december men hushållens förtroende för det ekonomiska läget sjönk rejält, för andra månaden i rad. Konfidensindikatorn föll med 3,5 enheter till 8,7. Det är den lägsta nivå som noterats sedan mitten av 2005.

Annons
Annons
Annons