Annons
X
Annons
X

Hushållen bär själva hela ränterisken

Gunilla Nyström, privatekonom SEB
Gunilla Nyström, privatekonom SEB

CHATTA

Ställ dina frågor om bostadslån.

PERSPEKTIV | BOLÅNEFESTEN

Åter igen höjs ett varnande finger för låneutvecklingen bland svenska hushåll. Den Statliga Bostadskreditnämnden, BKN, har i tidigare rapporter varnat för att vi har byggt upp en bostadsbubbla i landet och bedömer att bopriserna kan komma att falla med 20 procent inom tre till fem år.

Skuldsättningen är givetvis en del i problematiken. Ju större skuldsättningsnivåerna blir desto räntekänsligare blir hushållen. Enligt BKN:s uträkningar innebär en återgång från dagens räntenivå till normala räntenivåer att hushållens räntebetalningar ökar med 55 miljarder kronor. Oväntade och överraskande stora ränteförändringar slår direkt på hushållens disponibla inkomster och på fastighetspriserna, konstaterar Bengt Hansson vid BKN.

Annons
X

Han pekar också på problemet med att så gott som majoriteten av svenska hushåll har rörliga räntor, vilket innebär att det är hushållen själva som bär hela ränterisken. Dessutom beter sig hushållen kortsiktigt. Man talar om vad räntan kan vara om två eller tre år, men inte om tio eller femton år. Skulderna har hushållen kvar betydligt längre.

Därför förordar han att vi borde inspireras ett system som finns på bolånemarknaden i Danmark. Där binder hushållen en större andel av sina lån på 30 års tid, genom att man tar ett obligationslån.

Annons
Annons
X

Gunilla Nyström, privatekonom SEB

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X