Annons
X
Annons
X

Hurraropen är förhastade

De unisona hurraropen från politiker och företrädare för de anställda i Volvo Personvagnar, med anledning av att affären mellan Geely och Ford, är, om inget annat, förhastade. Jublet tycks i första hand vara föranlett av att Volvo PV får en ny ägare utan den cirkus som omgav General Motors försök att bli av med Saab Automobile och det är naturligtvis näringsminister Maud Olofsson lycklig över.

PERSPEKTIV | VOLVO-GEELY-AFFÄREN

Men bortser man ifrån likheterna i affärerna, nämligen att det rör sig om två amerikanska jättekoncerner som vill sälja sina svenska dotterbolag, finns det inte mycket som förenar.

Man ska till att börja med vara noga med att betona att det aldrig varit ett alternativ för Ford att lägga ner Volvo på det sätt som General Motors ville lägga ner Saab. Fords främsta skäl till försäljningen är det företagsstrategiska beslutet att renodla märkesfloran och koncentrera sig på ett enda varumärke under devisen ”One Ford”.

Volvo PV har, bortsett från under de senaste åren, inte varit något större ekonomiskt problem för Ford, tvärtom har rörelsen i stort sett gått jämnt upp under de tio år som Ford varit ägare. Under de åren har Volvos värde sjunkit från omkring 50 miljarder kronor till lite drygt 13 miljarder. Att Ford nu säljer till ett väsentligt lägre pris än köpeskillingen är emellertid inget mått på Volvo PV:s kvalitéer utan snarare på hur marknaden för bilföretag har utvecklats det senaste året.

Annons
X

Överkapaciteten i den globala bilindustrin ligger, enligt branschanalytiker, på 10-20 procent och tillväxten är låg, vilket innebär att det dröjer innan efterfrågan kommer ikapp produktionen. Det finns dock ett undantag; Kina där försäljningen, trots finanskris och lågkonjunktur, ökar med tvåsiffriga procenttal. Det är den marknaden Volvo ska erövra med hjälp av sin nya ägare Zhejiang Geely.

Med en underförstådd kritik mot Fords hantering av Volvo PV beskrev Geelys ägare och ordförande, Li Shufu, i närmast poetiska ordalag hur den tidigare fjättrade tigern Volvo ska släppas loss och erövra framför allt den kinesiska marknaden. Men även om tigern har sina jaktmarker i Fjärran Östern har den sitt hjärta i Sverige och Belgien, menade Li Shufu. Det innebär att Volvo PV kommer att ha kvar företagsledningen, sin forskning och utveckling i Sverige, och produktionen i Sverige och Belgien tills vidare. I takt med den ökade försäljningen i Kina kommer dock allt mer av tillverkningen att flyttas österut.

Geely och Volvo Personvagnar kommer i fortsättningen att vara två separerade företag med en gemensam ägare. Det ska, enligt både köpare och säljare, garantera Volvos fortsatta självständighet.

Finansieringen av köpet av Volvo PV bygger i allt väsentligt på lån, inte minst på lån från statliga och regionala kinesiska banker samt från Europeiska Investeringsbanken, EIB. Oavsett hur goda avsikterna var när köpeavtalet undertecknades i går, kan förutsättningarna förändras mycket snabbt, särskilt för ett företag som har sina lån i banker som kontrolleras av en diktaturregim.

Man kan därför fundera över hur lycklig Maud Olofsson egentligen är över att det är ett kinesiskt företag som tagit över ett av Sveriges viktigaste företag.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X