Annons

Thomas Gür:Hur värnar Sverige sina väktare och fostrare?

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Lärare, poliser, militärer åtnjuter aktning, för att de följt ett kall till allas fromma. Hur ser vi till att visa dem vederbörlig respekt?

Under strecket
Publicerad

Varje samhälle som vill säkra sin existens och sitt fortbestånd värnar om sina väktare och sina fostrare.

Väktarna säkrar kontrollen över ytan och grundläggande funktioner av skydd för liv, lem och egendom i fred och i krig. De är ordningsmakten och rättsapparaten – poliser, åklagare, domare, militärer och andra väktare samt räddningspersonal. I skyddet av liv och lem ingår givetvis också vårdpersonal.

Annons
Annons
Annons