Annons

”Hur värderas mina aktier när arvet överlåtes?”

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Saknas ett testamente så är det dödsbodelägarna som avgör om efterlämnade aktietillgångar ska säljas. Rent skattetekniskt finns en del saker att tänka på. Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.

Under strecket
Publicerad

Fråga: Med stort intresse läser jag den utförliga och välformulerade Familjejuristspalten i SvD, och har kommit på en sak, som jag skulle vilja fråga om. Det gäller aktier vid arv eller överföring till någon vän.

Jag har en portfölj av svenska börsnoterade aktier, av vilka en del med åren nu har fått ett lågt ingångsvärde. Min fråga är: Kommer mitt ingångsvärde att följa med aktien, när den vid arv överlåtes på maka, barn och god vän, eller är det aktiens aktuella börskurs vid arvsskiftet, som blir ingångsvärde för den nye ägaren/arvingen?

Annons
Annons
Annons