Annons

Dick Harrison:Hur tog sig vikingarna till Miklagård?

Under strecket
Publicerad

I många skildringar av vikingatiden berättas om hur nordborna for längs de ryska floderna till Konstantinopel, som de kallade Miklagård. Men finns det verkligen så detaljerade källuppgifter om dessa resor att man kan uttala sig med säkerhet om saken?

**Vår bästa **uppgiftslämnare om vikingarnas färder längs Dnepr är den bysantinske kejsaren Konstantin VII (regerade 913–959), med tillnamnet Porfyrogennetos (”den purpurfödde”, eftersom han föddes år 905 som kejserlig prins; purpur var den färg kejsarhuset förknippades med). Han har sammanställt en bok som är känd under sin latinska titel ”De administrando imperio” (”Om att styra riket”, tillkommen i mitten av 940-talet). I nionde kapitlet läser vi om hur ruserna (grek. rhos), varmed avses nordbor från dagens Sverige, reser söderut längs floden för att handla i Konstantinopel.

Annons
Annons
Annons