Annons
X
Annons
X

Hur stor bör månadspengen vara?

Fråga: Hur mycket pengar bör en 14-åring respektive en 16-åring få i månadspeng och vad ska denna räcka till? Med ansträngd ekonomi där vi måste betala för alla skolböcker och skolmaten själva (vi bor i Belgien) är det inte alldeles lätt att ge efter för tonåringarnas krav på nöjen och nya kläder som deras kompisar får. Sign: Undring

Svar: Att börja ge barnen vecko/månadspeng är inte bara en rent ekonomisk fråga, utan ger även barnen möjlighet att handskas med egna pengar. På så sätt lär de sig också att förstå pengars värde samt att göra egna prioriteringar.
Eftersom ni bor i Belgien har jag svårt att ge dig några summor som står i relation med vad saker och ting kostar där. I Sverige ligger månadspengen på omkring 240 kronor för barn i åldern 14-15 år. Den kan givetvis variera både uppåt och nedåt. Viktigt är att man kommer överens om vad pengarna ska användas till och att man är konsekvent i sitt beslut. Som förälder är det alldeles för lätt att ge efter för
barnens önskemål om mera pengar! Jag tycker att ni ska göra barnen delaktiga i hela familjens ekonomi och förklara hur er situation ser ut. Det ger förhoppningsvis barnen större förståelse för hur stor månadspengen är och vad den ska räcka till. Lycka till med era förhandlingar!

Anna Bäcklund
Familjeekonom Nordea

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X