Annons

Hur ska vi tygla de unga männen?

Publicerad

Hur ska vi tygla de unga männen?

I alla samhällen är det de unga männen som beter sig mest asocialt. De slåss och skränar mer än andra. Tron på den egna osårbarheten får dem att ta oproportionerliga risker. De är överrepresenterade vad gäller i stort alla sociala patologier – kriminalitet, utslagning, drogmissbruk, våldsutövning. Alla civilisationer har därför utvecklat metoder för att stävja detta mönster, för att leda och anvisa, kontrollera och disciplinera de unga männen. Allt i syfte att minska effekterna av vad som verkar vara en ofrånkomlig allmänmanlig utvecklingsprocess. Tack vare rätt metoder och med tilltagande ålder har de unga männen också förvandlats till ansvarskännande medborgare, plikttrogna vuxna och omtänksamma fäder.

Annons
Annons
Annons
Annons