Hur ska vi kunna säkra rent vatten?

Det svenska arbetet med att uppnå EU:s krav på god vattenkvalitet lider av ett systemfel och är ineffektivt. Nu krävs ett omtag från regering och statliga myndigheter, skriver Lena Micko, Agneta Granberg och Helena Jonsson.

Under strecket
Publicerad
Annons

I havs- och vattendirektiven ställer EU krav på att vattnet i hav, sjöar, vattendrag och grundvatten ska ha bra kvalitet. Dricksvattentäkter ska skyddas. För att kunna uppnå kraven har Sveriges vattenmyndigheter, fem länsstyrelser i landet, uppdraget att ta fram åtgärdsprogram som pekar ut vilka insatser som behöver genomföras. 

Annons
Annons
Annons