Annons
X
Annons
X

Hur ska ni finansiera alla era löften, Magdalena Andersson?

Nu är det upp till bevis. Nya företrädare och löften är inte mycket värda utan innehåll och konkreta politiska förslag. Väljarna förtjänar tydliga svar från Socialdemokraterna kring hur de vill förändra Sverige. Det skriver Anna Kinberg Batra (M) som ställer fyra frågor till S nya ekonomisk-politiska talesperson.

[object Object]
Magdalena Andersson, ny ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna. Foto: LEIF R JANSSON/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | EKONOMISKA POLITIKEN

Socialdemokraternas senaste budgetförslag visar tydligt att höjda skatter är att vänta för många människor och företag.
Anna Kinberg Batra

Det ekonomiska läget runt om i världen, och inte minst i Sveriges närhet, är fortsatt allvarligt. Moderaterna och alliansen driver en ansvarsfull politik med fokus på att skapa fler jobb och trygga vår gemensamma välfärd. Det har gett resultat. När många andra länder dras med omfattande underskott och tvingas till stora nedskärningar har vi kunnat satsa på bland annat jobb, välfärd och infrastruktur.

Vi moderater välkomnar därför att Socialdemokraterna nu signalerat att de vill börja prioritera jobbpolitiken. Om de menar allvar skulle det vara en välkommen förändring efter alla år av bidragslinje och ansvarslös ekonomisk politik.

Annons
X

Nu är det upp till bevis. Nya företrädare och löften är inte mycket värda utan innehåll och konkreta politiska förslag. Väljarna förtjänar tydliga svar från Socialdemokraterna kring hur de vill förändra Sverige. Därför vill jag ställa fyra frågor till Socialdemokraternas nya ekonomisk -politiska talesperson Magdalena Andersson.

1. Hur blir jobben fler av att ni straffbeskattar unga på arbetsmarknaden?

Du har nyligen bekräftat att ni fortsatt vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för alla under 26 år, vilket kommer att göra det dyrare att anställa unga runtom i Sverige. Det riskerar att kraftigt försämra möjligheterna för unga att komma in på arbetsmarknaden. Beräkningar visar att det riskerar att leda till att antalet årsarbetskrafter skulle minska med 14 000. Så tar man inte ansvar för unga människors möjligheter att få en egen försörjning och framtidstro.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  2. Hur ska en fördubbling av restaurangmomsen sänka trösklarna in på arbetsmarknaden?

  Trots att restauranger runtom i Sverige nu signalerat att de vill och tänker anställa efter att sänkningen trätt i kraft vid årsskiftet, står S fast vid att fördubbla momsen på restaurang- och cateringtjänster. Den föreslagna höjningen skulle slå hårt mot en bransch som för många innebär första steget in på arbetsmarknaden. Restaurangbranschen är arbetsintensiv och en tredjedel av alla anställda är under 25 år. Kraftiga höjningar av momsen på restaurang- och cateringtjänster skulle därför direkt försämra chanserna att få jobb för många som annars ofta står långt ifrån arbetsmarknaden.

  3. Hur ska ni finansiera alla era löften utan skattehöjningar eller nedskärningar i välfärden?

  Nya ord och löften är en sak, men finansierade förslag och ansvarsfulla statsfinanser är något annat. Hittills presenterar S mycket löften och kostnader, men alldeles för lite av substans och genomförbarhet. Bara det senaste budgetförslaget från Socialdemokraterna riskerar att urgröpa de offentliga finanserna med omkring 30 miljarder kronor. Det handlar om löften som helt eller delvis saknar finansiering och dessutom om en nedmontering av arbetslinjen som på sikt skulle vara mycket allvarlig för Sveriges ekonomi. Detta i en tid då den finansiella oron är fortsatt stor. I många av Europas länder ser vi nu vilka följder den typen av överbudspolitik får – skenande underskott som resulterar i kraftiga nedskärningar i välfärden och skattehöjningar för människor som arbetar.

  Dessutom visar Socialdemokraternas senaste budgetförslag tydligt att höjda skatter är att vänta för många människor och företag. Arbetslinjen ska stå tillbaka för bidrag och utbyggda ersättningssystem. Precis som vanligt. De populära och jobbskapande rut- och rot-avdragen skulle dessutom kraftigt försämras vilket även det skulle leda till färre arbetstillfällen i hela landet.

  4. Hur och med vem ska ni genomföra er politik?

  I Sveriges riksdag i dag finns det ett fungerande regeringsalternativ och fyra olika oppositionspartier. För att bilda regering krävs därför ett underlag som är större än alliansens – i dag skulle det betyda att Socialdemokraterna behöver göra gemensam sak med Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Trots detta agerar Socialdemokraterna som om de på egen hand skulle kunna bära regeringsmakten. Ett parti med ett väljarstöd runt 30 procent kan inte ensamt göra anspråk på att bli regeringsbärande. Nu förtjänar väljarna att få raka besked - hur och med vilka andra partier avser ni att genomföra er politik, vad skulle det kräva för kompromisser och i vilken riktning? Vad kommer vi få se mer av – ökad populism, mer ansvarslöshet eller nya vänstersvängar?

  De här fyra frågorna måste Magdalena Anderssson och S svara på för att komma i närheten av ett trovärdigt regeringsalternativ, med svar på de viktigaste frågorna om jobben och ekonomin. Dit är det långt kvar.

  ANNA KINBERG BATRA (M)

  ordförande för riksdagens finansutskott

  Annons
  Annons
  X

  Magdalena Andersson, ny ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna.

  Foto: LEIF R JANSSON/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X