Annons

Hur mycket utbildning tål Sverige?

Folkpartiet föreslog nyligen att stökiga skolor ska få dela på 100 miljoner. Förutom att summan, alltså hundra kronor per grundskoleelev eller ungefär två hundra lärartjänster, är löjligt liten visar det på ett större problem i debatten kring den svenska skolan och utbildningspolitiken - nämligen att alla problem går att lösa med mer utbildning och mer resurser. Det skriver Kristian Mandin, verksamhetschef i en friskolekoncern.

Under strecket
Publicerad

För den svenska utbildningssektorn har länge varit i en konstant expansion där allt mer resurser tillförts. Men trots resurstillskottet och ökningen av mängden utbildning i samtliga utbildningssektorer verkar ingen reflektera över utfallet. Finns det någon koppling mellan ökade resurser och resultat? Jo, det verkar faktiskt vara så men på helt fel sätt. För ju mer resurser som satsas på skolan desto sämre fungerar den och idag kan man på många skolor inte leva upp till sitt uppdrag så som det beskrivs i läroplan och skollag.

Om man läser läroplanens inledande kapitel och jämför med samhällsutvecklingen verkar det till och med som om skolan är kontraproduktiv. Vi har skapat ett utbildningsmonster som ständigt måste gödas med mer resurser och mer utbildning, vi betalar och betalar men får allt mindre för pengarna och ofta värdesätts mängden utbildning och mängden tillförd resurs framför resultat.

Annons
Annons
Annons