Hur mycket ska sparas?

Under strecket
Publicerad
Annons

Mycket av den försvarspolitiska debatten sitter fast i en postsovjetisk världsbild. Utan Sovjetunionen framstår omvärlden som utan hot. Så är det inte. De renodlade militära konflikterna är i dag många och har en global räckvidd.
Vår trygghet är en del av den gemensamma trygghet som vi upplever med andra.
Därför måste vi värna vår säkerhet inte bara som förr kring våra egna gränser utan även längre bort och tillsammans med andra. Det ställer stora krav.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons