X
Annons
X
Gäst

Nicklas Berild Lundblad: Hur många folkvalda bör vi ha?

Läs mer om Ledarsidans julkalender 2018
undefined
Foto: Joanna Andreasson

Dagens demokratier fordrar ständigt att vi som samhälle fattar en mängd olika beslut – en del fattas av offentliga institutioner och en del av privata aktörer. Det är inte orimligt att hävda att antalet beslut och den komplexitet de innehåller ökar med tiden – så hur vi fattar dem spelar en allt större roll. Tekniken sänker samtidigt trösklar för deltagande i beslutsfattandet betydligt och den gamla drömmen om digital direktdemokrati lurar fortfarande i utkanterna av scenen (hur skulle detta gå med dagens vågor av populism, frågar vissa – åter andra menar att populismen bara finner näring i avsaknaden av direktdemokrati).

Foto: Joanna Andreasson Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X