Annons

Nicklas Berild Lundblad:Hur många folkvalda bör vi ha?

Foto: Joanna Andreasson
Under strecket
Publicerad

Dagens demokratier fordrar ständigt att vi som samhälle fattar en mängd olika beslut – en del fattas av offentliga institutioner och en del av privata aktörer. Det är inte orimligt att hävda att antalet beslut och den komplexitet de innehåller ökar med tiden – så hur vi fattar dem spelar en allt större roll. Tekniken sänker samtidigt trösklar för deltagande i beslutsfattandet betydligt och den gamla drömmen om digital direktdemokrati lurar fortfarande i utkanterna av scenen (hur skulle detta gå med dagens vågor av populism, frågar vissa – åter andra menar att populismen bara finner näring i avsaknaden av direktdemokrati).

Så hur bör vi fatta beslut?

Annons
Annons
Annons