Annons

Hur man undviker krig

SAMTIDER | Är politik ett enhetligt begrepp? Är det i princip samma sorts verksamhet man bedriver, när man voterar i FN:s generalförsamling, utarbetar propositioner inom en nationell regering och söker bygga koalitioner i ledningen av en kommun? Eller ger de olika nivåerna upphov till sådana artskillnader att jämförelser inte blir möjliga?

Publicerad
Alexander George.
Alexander George.

Detta är en av statskunskapens stora stridsfrågor. Den givit upphov till skilda akademiska traditioner. I vissa länder har man sagt sig att studiet av internationell politik är något ”speciellt” som kräver särskilda arrangemang och så har man inrättat specialprofessurer. I andra miljöer har man betonat likheterna och hållit ämnet samman.

Alexander George.

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons