Annons

Hur man undviker krig

SAMTIDER | Är politik ett enhetligt begrepp? Är det i princip samma sorts verksamhet man bedriver, när man voterar i FN:s generalförsamling, utarbetar propositioner inom en nationell regering och söker bygga koalitioner i ledningen av en kommun? Eller ger de olika nivåerna upphov till sådana artskillnader att jämförelser inte blir möjliga?

Under strecket
Publicerad

Alexander George.

Bild 1 av 1

Alexander George.

Bild 1 av 1
Alexander George.
Alexander George.

Detta är en av statskunskapens stora stridsfrågor. Den givit upphov till skilda akademiska traditioner. I vissa länder har man sagt sig att studiet av internationell politik är något ”speciellt” som kräver särskilda arrangemang och så har man inrättat specialprofessurer. I andra miljöer har man betonat likheterna och hållit ämnet samman.

Annons
Annons
Annons