Gör Barnkonventionen till svensk lag

Barns rättigheter måste stärkas. Trots alla goda insatser från svenska regeringars sida är det tydligt att barns rättigheter fortfarande dagligen kränks i Sverige. Vi undrar nu hur länge till det dröjer innan Moderaterna stödjer kravet på att göra Barnkonventionen till lag, skriver de kristdemokratiska riksdagsledamöterna Anders Andersson och Roland Utbult.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är drygt 20 år sedan som Sverige ratificerade FN:s barnkonvention om barnets rättigheter. Det innebär att vi bundit oss folkrättsligt till att förvekliga den. Arbetssättet har varit att konventionen ska användas som utgångspunkt i varje enskild lagstiftning och på det sättet bli en del av den svenska lagstiftningen. Men vi anser att det inte är tillräckligt för att barns rättigheter ska bli tillgodosedda. Barnkonventionen bör bli svensk lag. Denna uppfattning delas av bland annat Barnombudsmannen, Unicef och Rädda Barnen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons