Annons
X
Annons
X

Gör Barnkonventionen till svensk lag

Barns rättigheter måste stärkas. Trots alla goda insatser från svenska regeringars sida är det tydligt att barns rättigheter fortfarande dagligen kränks i Sverige. Vi undrar nu hur länge till det dröjer innan Moderaterna stödjer kravet på att göra Barnkonventionen till lag, skriver de kristdemokratiska riksdagsledamöterna Anders Andersson och Roland Utbult.

BRÄNNPUNKT | BARNKONVENTIONEN

Den nuvarande metoden, att anpassa lagstiftningen till barnkonventionens bestämmelser, är otillräcklig.
Anders Andersson och Roland Utbult

Det är drygt 20 år sedan som Sverige ratificerade FN:s barnkonvention om barnets rättigheter. Det innebär att vi bundit oss folkrättsligt till att förvekliga den. Arbetssättet har varit att konventionen ska användas som utgångspunkt i varje enskild lagstiftning och på det sättet bli en del av den svenska lagstiftningen. Men vi anser att det inte är tillräckligt för att barns rättigheter ska bli tillgodosedda. Barnkonventionen bör bli svensk lag. Denna uppfattning delas av bland annat Barnombudsmannen, Unicef och Rädda Barnen.

Häromdagen bjöd barnminister Maria Larsson in till ett kunskapsseminarium med medvekan också från andra nordiska länder kring deras erfarenheter av att arbeta med Barnkonventionen. Det seminariet och den senaste tidens debatt sätter fokus på att Sverige kan göra mer för att säkerställa att alla barn får sina rättigheter tillgodosedda.

Annons
X

Moderaterna kampanjar nu om barns rättigheter. Moderatkvinnorna är engagerade i barns rättigheter i andra länder. Den nytillträdda partisekreteraren säger att moderaternas välfärdspolitik ska utvecklas och Ulf Kristersson leder en arbetsgrupp om moderaternas barnpolitik. Vi vill därför ställa en fråga till Moderaternas nyutsedde partisekreterare: Kan vi nu få Moderaternas stöd för att göra barnkonventionen till svensk lag?

Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna som genomsyrar hela barnkonventionen. Sverige kan med rätta känna viss stolthet över att de flesta barn i vårt land mår bra och har det bra. Men mycket återstår att göra och vi är övertygade om att barns rättigheter och ställning kan stärkas, särskilt inom socialtjänsten, rättsväsendet och i asylprocessen.

I vårt grannland Norge har man både gjort konventionen till lag och inarbetat konventionens innehåll i all berörd gällande lag. Det har visat sig att kunskapen om barns rättigheter ökat markant i Norge, både hos vuxna och barn. Barn tillfrågas oftare inför beslut som rör dem och konventionen har tydligt blivit ett redskap och ett rättesnöre i den politiska planeringen. Man lever således upp till konventionen på ett betydligt bättre sätt än vad Sverige gör.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Med barnkonventionen som lag ges barns rättigheter större tyngd och större genomslag. Barns rättigheter skulle sannolikt också få ökat utrymme på utbildningar inom juridik och socialt arbete.

  För oss kristdemokrater har alla människor samma okränkbara värde och samma rättigheter oberoende av ålder. Den nuvarande transformeringsmetoden, att anpassa lagstiftningen till barnkonventionens bestämmelser, är otillräcklig. Hur länge ska vi behöva vänta innan det sista allianspartiet helhjärtat ställer upp för barns rättigheter?

  ANDERS ANDERSSON (KD)

  ROLAND UTBULT (KD)

  riksdagsledamöter i socialutskottet

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X