Annons

Hur har ÖB räknat egentligen?

Överbefälhavare Micael Bydén.
Överbefälhavare Micael Bydén. Foto: Henrik Montgomery/TT

Allan Widman skriver inifrån Analysgruppens arbete med att få överblick av försvarsekonomin.

Under strecket
Publicerad

Analysgruppen ägnar nu mycket tid åt att förstå hur Försvarsmakten räknat. De cirka 55 miljarder kronor som enligt myndighetens underlag ”fattas” till 2025 består av två delar. För det första handlar det om en så kallad överplanering när det gäller investeringar. Myndigheten har tagit höjd för problem med överklagade upphandlingar och rena leveransförseningar. Helt enkelt beställt mer än vad som rymdes för att försäkra sig om att upparbeta anslagen.

Efter kritik från Ekonomistyrningsverket (ESV) har man nu ”lagt igen” den överplanering som fram till 2025 uppgick till cirka 21 miljarder kronor. Det som fortfarande är oklart är varför detta har en ekonomisk effekt. Över hela investeringsplanen längd har man tidigare hävdat att det rått balans. Det vill säga att faktiskt överskridande ett år har kompenserats av underskridande ett annat. Nu ska myndigheten redovisa om det rått obalans över tid och hur stor den i så fall har varit.

Annons
Annons
Annons