Hur hållbar är De grönas tillväxt?

Under strecket
Publicerad
Annons

Den socialdemokratiske diplomaten Sverker Åström fick nyligen motta Miljöpartiets kongresspris för att ha lyckats få till stånd FN:s första miljökonferens, den så kallade Stockholmskonferensen. I samband med själva konferensen var det inte miljöfrågan som väckte mest uppmärksamhet utan att Olof Palme använde den internationella miljöscenen till ett skarpt angrepp på USA (Vietnam). MP-motiveringen handlade dock om miljön:

”1972 erkändes för första gången ’den mänskliga miljön’ som en central fråga att hantera inom det globala samfundet. Då hölls FN:s första miljökonferens, Stockholmskonferensen, med syfte att lyfta upp miljökrisen på den politiska agendan... Begreppet ’hållbar utveckling’ myntades.”

Annons
Annons
Annons