Annons

Caroline Elander Knip:Hur får vi våra syskon att gå med på en husförsäljning?

Foto: SvD, Illustration: Thomas Molén

Det förekommer ofta att arvingar inte kan enas om hur man ska hantera ett dödsbo, inte minst om dödsboet äger en fastighet. Men det finns ett sätt att ta sig ur även svåra låsningar: Att ansöka om att en boutredningsman förordnas.

Under strecket
Publicerad

Jag ställs ofta inför situationen där dödsbon, trots att den avlidne gick bort för flera år sedan, fortfarande inte är avslutade. Detta kallas inom juridiken att ett dödsbo är oskiftat. Anledningen till att ett dödsbo är oskiftat kan vara många.

En vanligt förekommande anledning är att dödsboet äger en fastighet som delägarna inte kan enas om. Problem kan uppstå både vad gäller vem som ska betala för fastigheten i de fall där dödsboet inte har tillräckligt mycket pengar för att stå för kostnaderna men även vem som ska ha rätt att nyttja densamma eller hur fastigheten ska tas om hand och vilka renoveringsarbeten som ska utföras.

Annons
Annons
Annons