X
Annons
X

Hur enväldigt var egentligen Frankrike?

”Ludvig XIV:s, Ludvig XV:s och Ludvig XVI:s Frankrike brukar alltid framhållas som ett praktexempel på ett kungligt envälde, därtill ett illa skött sådant som gick under på schavotten under franska revolutionen. Men hur enväldigt var egentligen Frankrike? Hur effektivt styrde kungarna och deras rådgivare över land och folk?”

Avrättningen av Ludvig XVI, 1793.
Avrättningen av Ludvig XVI, 1793. Foto: Bridgeman/IBL

Vad man först och främst måste ha klart för sig är att dagens franska nationalstat inte existerade på 1700-talet. Frankrike var inget enhetligt land. Trots den absoluta statsmaktens offensiver under Richelieu, Mazarin och Ludvig XIV på 1600-talet förblev riket splittrat i ett stort kärnland under Paris och en mängd ytterprovinser med egna högsta domstolar (”parlament”) och ibland även egna ståndsförsamlingar. Många ämbetsmän kände större lojalitet mot det egna lokalsamhället än mot kungamakten i Versailles. Man kan generellt säga att det franska kungariket administrativt sett utgjordes av en hårt centraliserad topp och en synnerligen decentraliserad bas.

Avrättningen av Ludvig XVI, 1793.

Foto: Bridgeman/IBL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X