Hur byggdes de medeltida katedralerna?

Notre Dame i Paris.
Notre Dame i Paris. Foto: TT

”Hur gick det till när de stora gotiska katedralerna byggdes på medeltiden? Arbetade man i enlighet med en speciell plan? Många stildrag och många byggnadsdetaljer är ju gemensamma.”

Under strecket
Publicerad
Annons

Det första man gjorde var alltid – precis som i fallet med nutida penningslukande projekt – att lösa finansieringsfrågan. Rika jordägare och kungar måste träda till, liksom präster och sockenbor som inte motsatte sig att delar av tiondet gick till katedralbyggnation. Hantverkare och byggmästare med specialkunskaper måste ju betalas, och materialet var dyrt. När väl pengarna fanns till hands kunde långa gräl bryta ut om ritningar och planer.

Först när allt detta var avklarat, och det kunde ta flera år, och dugliga hantverkare rekryterats kunde första arbetsfasen inledas. Mästertimmermän, lärlingar och vanliga arbetare sändes ut till skogarna för att hugga timmer. Utan byggnadsställningar, verkstäder och allehanda maskiner av trä kunde man inte börja bygga. Medan trädfällandet pågick for stenbrytarmästaren med lärlingar och grovarbetare till stenbrottet för att skaffa fram råmaterial till grunden.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons