Annons

Hur blev grekerna så starka i Osmanska riket?

Feners stadsmur, rest av den bysantinske kejsaren Theodosius II (401–450). I stadsdelen Fener bodde många av de mäktiga grekiska familjerna under det osmanska riket.
Feners stadsmur, rest av den bysantinske kejsaren Theodosius II (401–450). I stadsdelen Fener bodde många av de mäktiga grekiska familjerna under det osmanska riket. Foto: Bridgeman/IBL

”På 1500-, 1600- och 1700-talen var Grekland en del av Osmanska riket och förtrycktes av den turkiske sultanen i Konstantinopel. Ändå har jag hört att särskilt 1700-talet var något en av en storhetstid för grekernas kulturella och ekonomiska inflytande i östra Medelhavet. Hur går det ihop?”

Under strecket
Publicerad

Det är helt korrekt att många greker tillskansade sig ekonomiska och även politiska positioner som vida översteg landets nationella position. Grekland var ju, alldeles som frågeställaren noterar, inte självständigt – men det var inte detsamma som att greker inte kunde avancera socialt och ta över viktiga positioner i samhället.

Osmanska riket var ju mångnationellt, och det fanns ännu ingen turkisk nationalism. I synnerhet ett antal grekiska familjer i Konstantinopel, de så kallade fanarioterna (efter stadsdelen Fener, grek. Fanar), tillvann sig ett omfattande inflytande över Osmanska rikets styrelse, och de utgjorde bara den politiska toppen på ett växande ekonomiskt och kulturellt berg.

Annons
Annons
Annons