Annons
X
Annons
X

Hur är fördelningen kvinnor och män hos er?

ENKÄT: Fyra chefer fick frågor om hur fördelningen kvinnor och män ser ut på deras arbetsplats samt hur de arbetar med jämställdhet på företaget.

Christine Gaad.

Foto: Anders Ahlgren Bild 1 av 1

Bild 1 av 4

Christine Gaad.

Christine Gaad. Foto: Anders Ahlgren

Christine Gaad, ledarutvecklare på byggföretaget Svevia.

Hur ser fördelningen av andelen kvinnliga chefer ut hos er?

– 14 procent av de rekryterade och 10 procent av cheferna på Svevia är kvinnor. Vi har som mål att öka andelen kvinnliga rekryterade tjänstemän till 40 procent.

Varför har ni bestämt er för att jobba med jämställdhetsfrågan?

– Vi hade otroligt svårt att hitta duktiga medarbetare och ännu svårare att hitta kvinnliga duktiga medarbetare. Nu har vi ett traineeprogram för att rekrytera nya talanger men vi måste också jobba på att behålla de vi har. Vi vet att många kvinnor känner sig ensamma på jobbet, det kan handla om att det kan vara svårt att hitta gemensamma nämnare på arbetsplatsen när man upplever att man är i minoritet.

Vad har ni gjort?

– Vi har skapat en tidsbegränsad nätverksomgång på nästan två år. Rätt så snart kom frågan varför vi skapade ett nätverk bara för kvinnor. Svaret är att 87 procent av de anställda är män. Hela Byggbranschen i sig har egentligen varit ett manligt nätverk.

–  En lärdom som vi drog var att urvalet för ett sådant här nätverk bör vara genomtänkt. Med en tydlig målgrupp och tygliga kriterier blir urvalet av deltagare också tydligt. Då blir det dessutom lättare att marknadsföra nätverket internt. Det är också viktigt att det här arbetet blir en ledningsfråga och inte en hr-fråga. Ledningen måste prata om arbetet så att det blir känt.

Annons
X
Annons
X

Lena Backlund

Foto: Anders Ahlgren Bild 1 av 1

Bild 2 av 4

Lena Backlund

Lena Backlund Foto: Anders Ahlgren

Lena Backlund, ansvarig för digitala kanaler och ordförande i det kvinnliga nätverket på mjukvaruföretaget Tacton Systems.

Hur ser fördelningen av andelen kvinnliga chefer ut hos er?

– Bland totalt 200 anställda är 20 procent kvinnor och 27 procent av cheferna är kvinnor.

Varför har ni bestämt er för att jobba med jämställdhetsfrågan?

–  Startskottet var en medarbetarundersökning som visade att kvinnorna trivdes sämre på jobbet än männen, detta födde tanken på ett kvinnligt nätverk. Målet är att få kvinnliga anställda att trivas bättre och vi hoppas kunna göra det genom att lära av varandra, inspirera, stötta och dela erfarenheter. Jämnställdhet är viktigt för oss för att ta tillvara på all kompetens som finns oavsett kön.

Vad har ni gjort?

– Nu är 25 anställda med i ett kvinnligt nätverk och vi hoppas att vi med tiden kan inspirera fler kvinnor att gå med. En del är rädda att det ska bli en ”gnällgrupp”, men nu är vi tydliga med att vi ska arbeta med saker som kan ge oss ny energi och kunskap. Vi ska diskutera sådant som vi kan göra något åt hos oss själva eller i organisationen. Det är också viktigt för oss att få de anställda utanför nätverket att förstå att detta inte är en hemlig klubb mot män, utan ett professionellt nätverk för kvinnor.

Annons
X
Annons
X

Carl-Johan Bergholm

Foto: Anders Ahlgren Bild 1 av 1

Bild 3 av 4

Carl-Johan Bergholm

Carl-Johan Bergholm Foto: Anders Ahlgren

Carl-Johan Bergholm, ansvarig för en affärsenheten telekrig på Saab.

Hur ser fördelningen av andelen kvinnliga chefer ut hos er?

– 2007 satte vi som mål att gå från 15 procent kvinnliga chefer till 30 procent fram till 2015. Vi har landat på 27 procent. Samtidigt är 23 procent av de anställda kvinnor. Vi satte gränsen 30 procent för att statistiskt bryta minoritetskänslan för vi vet att det är jobbigt att känna sig som en minoritet.

Varför har ni bestämt er för att jobba med jämställdhetsfrågan?

– Frågan föddes ur en frustration att försöka jobba med mångfald. Drivkraften var att öka innovationsförmågan. Utgångspunkten är att mångfald är bättre för innovation, och att innovation är en överlevnadsfråga i vår bransch. Egentligen säger det sig självt, att mångfald är bättre än enfald. Men ju mer vi har jobbat med frågan har vi fått insikt om att mångfald även står för lönsamhet, att det ger ett bättre arbetsklimat och bidrar till att företaget blir mer attraktivt som arbetsgivare.

Vad har ni gjort?

– Det handlar om att förändra en kultur och skapa medvetenhet. Ett centralt initiativ har varit vårt mentorprogram för kvinnor som vi kört årligen i 10 år nu. Genom detta får även många manliga mentorer en bred genomgång och genomlysning kring problematiken och hur vi kan jobba med frågan. Vi har även en så kallad talangutvecklingsprocess där vi försöker fånga upp duktiga kvinnor.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Annons
  X
  Annons
  X

  Charlotte Hybinette

  Foto: Anders Ahlgren Bild 1 av 1

  Bild 4 av 4

  Charlotte Hybinette

  Charlotte Hybinette Foto: Anders Ahlgren

  Charlotte Hybinette, Managing Partner på MAQS Advokatbyrå Stockholm AB.

  Hur ser fördelningen av andelen kvinnliga chefer ut hos er?

  – Två av våra tre högsta chefer är kvinnor. Byråns övriga jurister består av delägare och biträdande jurister. Delägarna är ofta mer seniora, där är fördelningen idag ungefär 85 procent män och 15 procent kvinnor. Bland de biträdande juristerna är det ungefär 60 procent kvinnor och 40 procent män.

  Varför har ni bestämt er för att jobba med jämställdhetsfrågan?

  – Frågan är på intet sätt ny för oss. Vår bransch har dock inte lyckats att öka andelen kvinnliga seniora advokater och delägare i den takt som vi har önskat. På Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer är endast omkring 15 procent av delägarna kvinnor. Men förutsättningarna för att bli mer jämställda finns definitivt – runt 60 procent av studenterna på juristutbildningarna och de nyanställda på affärsjuridiska advokatbyråer är kvinnor.

  – En annan anledning att jobba med jämställdhetsfrågan är förstås att resultatet blir bättre när olika perspektiv tas in. Vi vinner alla på det.

  Vad har ni gjort?

  –  Vårt problem är inte att attrahera kvinnor, utan att behålla dem vi har. Därför har vi tillsammans med nio av Sveriges största affärsjuridiska byråer inlett ett gemensamt projekt, Level the Playing Field, som syftar till att öka förutsättningarna för en jämnare könsfördelning i branschen.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X