Annons
X
Annons
X

Hundratals i kö till BUp

Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) fungerar så dåligt att Socialstyrelsen beslutat göra en nationell granskning. I Stockholms län har 230 barn med misstänkt ADHD och autism köat längre än vårdgarantins tre månader. Landstinget tänker nu låta privata vårdföretag sköta utredningar.

Flera rapporter har visat att den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökar. Sedan Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter noterat brister och långa köer vid BUP-mottagningarna, har verket beslutat att göra en rikstäckande tillsyn.
– Direktiven är inte klara men vi planerar att genomföra den under hösten med start i september, säger projektledare Mette Marklund.

I Stockholms läns landsting har de långa väntetiderna till utredning och den svåröverskådliga organisationen kritiserats i två revisionsrapporter.

Just nu står 230 barn på listan över dem som inte blivit utredda inom de tre månader som vårdgarantin omfattar. Det finns barn som får vänta mellan ett och två år fast man misstänker neuropsykiatriska funktionshinder som exempelvis ADHD, Aspergers syndrom och autism.
– Vi har sett ett ökat behov av utredningar i flera år. Men det ser olika ut i länet, i norra delarna klarar man trycket bättre, säger landstingsråd Birgitta Rydberg (fp).

Annons
X

Hon konstaterar att dagens organisation är väldigt spretig och planerar flera förändringar under året.

– Om en vecka kommer vi att besluta om en upphandling där vi öppnar för privata vårdföretag, berättar hon. Det leder förhoppningsvis till att kapaciteten ökar så att barnen slipper vänta så länge.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har också konstaterat att både utredning och behandling av barn och unga i länet är svår att överblicka, det finns en stor otydlighet om vart remisser för utredning ska skickas, ansvarfördelningen mellan barnmedicin och barnpsykiatri är oklar.
– För att få en tidig diagnostik har vi beslutat att barn under fyra år ska utredas på de tre barnmedicinska klinikerna vid Sachsska barnsjukhuset, Astrid Lindgrens barnsjukhus och Barnens sjukhus. Tre miljoner kronor används i år för denna förstärkning säger Birgitta Rydberg.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X