Annons

Gunnar Wiman:Hundratals år av kamp bakom Luthers triumf

Martin Luthers protest mot avlatshandeln brukar räknas som startskottet för reformationen, men i sin kritik av kyrkans världsliga girighet saknade han ingalunda föregångare. Redan på 1200-talet började reformrörelser ta form runtom i Europa som en reaktion mot den alltmer korrupta kyrkan.

Under strecket
Publicerad

Martin Luther, spelad av Joseph Fiennes, spikar upp sina teser på porten till slotts­kyrkan i Wittenberg i filmen ”Luther” (2003)

Foto: IBLBild 1 av 5

”Martin Luthers liv och reformationens hjältar”, kolorerat kopparstick från 1800-talet

Foto: IBLBild 2 av 5

Staty över Pierre Valdes vid Luthermonumentet i Worms, Tyskland.

Foto: IBLBild 3 av 5

John Wycliffe.

Foto: IBLBild 4 av 5

Jan Hus bränns på bål, 1415.

Bild 5 av 5

Martin Luther, spelad av Joseph Fiennes, spikar upp sina teser på porten till slotts­kyrkan i Wittenberg i filmen ”Luther” (2003)

Foto: IBLBild 1 av 1
Martin Luther, spelad av Joseph Fiennes, spikar upp sina teser på porten till slotts­kyrkan i Wittenberg i filmen ”Luther” (2003)
Martin Luther, spelad av Joseph Fiennes, spikar upp sina teser på porten till slotts­kyrkan i Wittenberg i filmen ”Luther” (2003) Foto: IBL

Idag är det exakt 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på porten till slottskyrkan i Wittenberg. Trots händelsens status som historisk vattendelare är det dock tveksamt om den verkligen ägt rum. En hel del tyder nämligen på att händelsen är resultatet av kreativt pr-arbete vid Luthers kansli årtionden efter den aktuella oktoberdagen. Men oavsett hur det förhåller sig med själva spikandet så ekar hammarslagen i vår egen tid, och de 95 teserna är en historisk realitet med genomgripande konsekvenser för Europas utveckling.  

Annons
Annons
Annons