Mikael Smedbäck:Hundra år av relativitet

I dag för 100 år sedan mottog tidskriften Annalen der Physik Albert Einsteins banbrytande relativitetsteori. Med den blev inte allting relativt, men uppfattningen om tiden och rummet förändrades för alltid.

Under strecket
Publicerad
Annons

År 1905 brukar kallas Albert Einsteins mirakulösa år. Det var då Einstein publicerade inte mindre än fyra olika artiklar, hans doktorsavhandling oräknad, som alla kom att bli klassiker. En av artiklarna, om Brownsk rörelse, kom att bli betydelsefull för förståelsen av materiens atomstruktur. En annan artikel förklarade den så kallade fotoelektriska effekten genom att anta att ljus kan uppträda kvantiserat, i små energipaket. Detta var ett viktigt steg på vägen mot kvantmekaniken och var också den främsta orsaken till att Einstein erhöll Nobelpriset i fysik år 1921.

Likväl är det förmodligen de två återstående artiklarna som Einstein är mest känd för. Den 30 juni 1905 mottog den tyska tidskriften Annalen der Physik Einsteins artikel ”Om elektrodynamiken för kroppar i rörelse”. Denna artikel, tillsammans med en uppföljningsartikel senare samma år, presenterar väsentligen det vi i dag känner som den speciella relativitetsteorin, vilken man till exempel kan läsa om i
Domenico Giulinis nyutkomna bok
Special relativity, a first encounter: 100 years since Einstein (Oxford University Press, 160 s).

Annons
Annons
Annons