Korthårig tax på språng.
Korthårig tax på språng. Foto: TT

Hunden – en egen individ med egen livssyn

Djur har ofta betraktats och undersökts som objekt – men forskning visar att det i stället finns andra alternativ som kan ge nya insikter.

Publicerad

Hur klok är Kloke Hans? Om man mäter med en mänsklig måttstock och tycker att man måste vara bra på att räkna eller skilja toner från varandra för att visa tecken på intelligens är Hans inte särskilt intelligent. Om man vill avtäcka en universell mänsklig grammatik hos honom kommer man inte långt med hans språkfärdighet. Om man betraktar hans hjärna som en svart låda är han kanske lite intelligent; han har i alla fall lärt sig själv att utföra vissa uppgifter enligt enkla instruktioner från människor. Det är bara det att han själv inte förstår vad han gör, och när hans färdigheter undersöks blir resultatet dåligt eftersom forskaren ger instruktioner.

Derrida skriver att inom den filosofiska traditionen har djur fråntagits möjligheten att svara. För det första eftersom man har tänkt att djur inte kan svara utan enbart reagerar, och därmed har de hur som helst uteslutits. Och för det andra eftersom de frågor som har ställts till dem har varit människofrågor, människan har tjänat som utgångspunkt.