Jeana Jarlsbo:Humor nyckeln till frihet i Kafkas värld

Att Kafkas litterära värld skulle vara liktydig med ångest, maktlöshet och skuld är en feltolkning. Tvärtom var Kafka en skrattande författare, fylld av glädje och livslust, och dessutom rakt igenom politisk. Den slutsatsen dras i en fängslande studie som nu finns på svenska.

Uppdaterad
Publicerad
Franz Kafka (1883-1924), fotograferad cirka 1910.

Franz Kafka (1883-1924), fotograferad cirka 1910.

Annons

Den fransk-tjeckiske författaren Milan Kundera diskuterar i ett kapitel i essäboken ”Romankonsten” (1986) termen ”kafkaisk”, vilken enligt honom framstår som den gemensamma nämnaren för ett antal situationer, litterära såväl som verkliga, som inget annat ord kan omfatta. Med hjälp av exempel hämtade från både Kafkas romaner och verklighetens Prag under kommunisttiden, ringar Kundera in fyra aspekter av det kafkaiska. Kafkas gestalter, såsom Josef K i ”Processen” och lantmätaren K i ”Slottet”, befinner sig i en värld som är ”en enda, oändlig labyrintisk institution”, en mekanism med egna lagar som de varken kan befria sig från eller begripa sig på.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons