Humor hjälper vid språkinlärning

Humor, sånger och ordlekar hjälper inte bara unga utan även vuxna att lära sig främmande språk, visar en doktorsavhandling vid Jyväskylä universitet.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Om det fanns humor, gåtor och anekdoter vid inlärningstillfället så väckte det positiva känslor bland såväl läraren som kursdeltagarna, vilket effektiviserade inlärningen.

Doktoranden Giuseppe Caruso meddelar att han inte har som mål att skapa en viss modell för inlärning, utan att han vill visa hur nyttigt det kan vara att beakta känslorna i undervisningen.

Annons
Annons
Annons