Annons

”Humanisterna förstår inte Europarätten”

Ruth Nordström, Rebecca Ahlstrand och Per Ewert.
Ruth Nordström, Rebecca Ahlstrand och Per Ewert. Foto: Pressbilder
Under strecket
Publicerad

Tre representanter från Humanisterna har replikerat på vår artikel och hävdar att vår rapport ”Religionsförbud i skolan?” utgör en ”partsinlaga utan hänsyn till barnens rättigheter”. Men innan de går in på själva rapporten inleder Anna Bergström, Patrik Lindenfors och Ulf Gustafsson med att, i brist på sakargument, klistra på våra organisationer diverse falska etiketter. Vem som helst som är intresserade av fakta kan själv ta reda på vilken typ av ärenden och rättsområden Skandinaviska Människorättsjuristerna engagerar sig i och hur bred verksamhet Claphaminstitutet bedriver. Vi har ingen anledning att föra debatten på ett så ohederligt sätt som Humanisterna; vi är däremot mycket intresserade av att diskutera sakinnehållet i vår rapport.

De tre humanisterna tycks tyvärr ointresserade av att ta del av aktuell forskning. De avvisar rakt av Karin Kittelman Flensners uppmärksammade doktorsavhandling om den antireligiösa kulturen i kommunala skolors religionsundervisning. Likaså avvisar de Timbros rapport från i våras som visar att konfessionella friskolor ”härbärgerar en mångfald av nationaliteter och religioner”. Humanisterna brukar hävda att vetenskap är viktigt, men när forskningen landar i slutsatser som strider mot deras egen antireligiösa agenda blir fakta plötsligt inte intressanta längre. Vi kan inte annat än beklaga den inställningen.

Annons
Annons
Annons