Annons

Humanism ska inte vara anti-religion

Humanisterna i Sverige har gått allt mer mot att driva en antiteistisk linje snarare än en humanistisk. Ibland har det funnits en skrämmande antagonism gentemot troende och alla former av religion. Oviljan att hantera utvecklingen inom Humanisterna har gått så långt att vi nu väljer att grunda det nya förbundet Förenade humanister, för ett bättre debattklimat. Det skriver ordförande Per Pettersson med flera.

Publicerad

Att vara humanist innebär att ha en i grunden positiv syn på människan. Det mänskliga förnuftets förmåga att lösa problem, mänskliga rättigheter och vetenskaplighet är grundpelare för den humanistiska idén.

Trots det har humanismen fått ett alltmer negativt rykte. Småaktiga debatter om principfrågor som inte är avgörande för hur människor lever sina liv, onödig polemik gentemot allting vad religion heter och en allmänt oförsonlig ton i debatterna har skrämt bort många humanister från de humanistiska organisationerna. Istället har de mest religionskritiska och religionsfobiker blivit tongivande i den humanistiska rörelsen i Sverige.

Annons
Annons
Annons