Humanism framför politik

Under strecket
Publicerad
Annons

I Anders Miltons och Christer Zettergrens svar (30 januari) till min artikel (25 januari) tar de upp argument som jag vill bemöta. Min artikel handlade bl a om varför Röda korset inte erbjudit Magen David Adom det medlemskap de sökt under femtio år. Argumentet att den Palestinska Röda halvmånen inte heller är erkänd medlem hör inte hit.
MDA är en judisk hjälporganisation (bildad 1930, före staten Israel utropades) som verkar i hela världen, precis som Röda korset. Frågan gäller inte en israelisk organisation kontra en palestinsk.

Milton och Zettergren skriver att ett av kriterierna för medlemskap är att använda korset eller halvmånen. 1864 var korset den enda symbolen. Men symbolen var inget hinder när Röda halvmånen med sitt emblem upptogs i federationen 1929.
Ett annat argument var att Intifadan är orsaken till att emblemfrågan (och tillika medlemskapet) lades på is. Israel har inte ständigt varit en konflikthärd. Trots långa perioder av lugn har inte Röda korset tagit steget att arbeta fram en
lösning på frågan.
Den internationella Rödakorskommittén beskrivs som en ”oberoende, neutral och opartisk organisation vars humanitära uppgift är att skydda och bistå offren för krig och konflikter”.

Annons
Annons
Annons