Annons
X
Annons
X

Humanism är varken intolerant eller aggressiv

Hur humanismen kan tolkas som intolerant eller aggressiv är svårt att förstå. Problemet är att skribenterna Per Ewert och Mats Selander vill inordna alla människor i en teokrati och underordna medborgarna Guds vilja. Det skriver Christer Sturmark i ett svar på kritik mot ateisternas retorik.

REPLIK | RELIGION

Tro gärna på er Gud, men diskutera sakligt om hur samhället bör organiseras.
Christer Sturmark

Per Ewert och Mats Selander från Claphaminstitutet släpper i dagarna boken ”Gud och hans kritiker” och skriver därför påpassligt på Brännpunkt (
20/3) att ”nyateismen diskvalificerar sig själv”.

I artikeln påstås ”nyateismen” vara både aggressiv, intellektuellt ohållbar, intolerant och totalitär. Beläggen för dessa omdömen saknas i artikeln.

Annons
X

Vad skribenterna menar med ”nyateism” är oklart; ateismen, det vill säga bedömningen att det med all sannolikhet inte existerar någon gud eller några gudar, finns skriftligt belagd flera tusen år tillbaka.

Eftersom jag själv nämns i artikeln antar jag att skribenterna skriver in också mig i den ”nyateistiska” uppfattningen. Det är riktigt att jag tror att gud är en idé skapad av människan som saknar egen existens utanför våra mänskliga idévärld. Men detta är föga relevant i sammanhanget.

Min livsåskådning kallas sekulär humanism och innebär att jag föreställer mig att världen är naturlig snarare än övernaturlig och att jag tilltror människan ett förnuft och en moralisk kompass som inte bygger på religiösa dogmer. Jag tror att godhet kommer inifrån, inte uppifrån.

Förbundet Humanisterna är den livsåskådningsorganisation i Sverige som företräder denna livssyn. I vårt idéprogam säger vi tydligt att ”humanismen som livsåskådning är uttalat sekulär, obunden och oberoende av varje föreställning om påstått gudomliga eller magiska krafter” och “humanismen förespråkar ett sekulärt och pluralistiskt samhälle präglat av respekt, omtanke, rättvisa, solidaritet och ansvar”.

Hur det kan tolkas som intolerant eller aggressivt låter sig svårligen förstås. Frågan om Guds existens är dessutom för oss humanister en ickefråga. Det relevanta är att många människor tror att Gud existerar och många människor tror att Gud inte existerar, och ingendera uppfattningen kan bevisas.

Således måste samhället organiseras så att det är helt oberoende av och helt neutralt i förhållande till vem som har rätt i denna fråga. Det är ett sådant samhälle vi sekulära humanister vill se. Om Selander och Ewert delar denna samhällsvision är de välkomna att stödja vår verksamhet. Vi efterfrågar inte huruvida våra medlemmar har en gudstro.

Problemet är att Selander och Ewert inte vill ha ett sådant samhälle. De vill inordna alla människor i en teokrati och underordna medborgarna Guds vilja. Jag har själv sett Mats Selander hålla föredrag i svenska skolor och dela ut bilder på blodiga embryon för att skrämma tonårsflickor till att ställa upp på hans linje med ett totalt abortförbud. Jag har i debatter med Per Ewert hört honom förvägra den i ALS döende patienten rätten att själv avgöra när hon vill släppa greppet om livet. Homosexuella är syndare och samhället ska inte respektera samkönad kärlek. Listan kan göras längre.

Skribenterna anser att vetenskapen är bra så länge den inte strider mot Bibelns ord. Evolutionsteorin är en bluff, trots att världens alla seriösa evolutionsbiologer säger något annat.

Det är detta vi humanister kritiserar och invänder emot. Det kallar Selander och Evert för ”intolerant” och ”aggressivt”. Jag lämnar detta till andra att bedöma.

Deras gudstro har vi dock inga invändningar emot. Det står var och en fritt att tro på en eller flera gudar. I skribenternas nyutkomna bok menar de dock att vi som inte tror på deras gud saknar rationella argument för detta. De anser att bevisbördan inte ligger på dem utan på oss. Detta är filosofiskt nonsens. Den som hävdar att något finns har alltid bevisbördan framför den som hävdar att något inte finns.

Men detta är som sagt inte relevant för frågan om hur samhället ska organiseras. Tro gärna på er Gud, men diskutera sakligt om hur samhället bör organiseras så att vi som inte delar er gudstro slipper inordna oss i era religiösa dogmer.

Till sist vill jag understryka mitt samtycke till idén om en samhällsdiskussion som kan föras i respektfullt tonläge – utan intolerans och aggressivitet. Saklighet, tolerans och en anda av upplysning är det bästa.

CHRISTER STURMARK

ordförande i Humanisterna

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X