Annons

Humana vände från vinst till förlust

Humana redovisar ett resultat efter skatt på –16 miljoner kronor för det första kvartalet 2016 (42). Resultatet per stamaktie uppgick till –0:82 kronor (0:46).

Under strecket
Direkt
Publicerad

Rörelseresultatet blev 41 miljoner kronor (84). Förvärv har bidragit positivt till rörelseresultatet med 11 miljoner kronor. Rörelseresultatet har påverkats negativt av ökade kostnader för sociala avgifter uppgående till 11 miljoner kronor samt resultatpåverkande poster av engångskaraktär i samband med bolagets börsnotering uppgående till 38 miljoner kronor (2).

Rörelseresultatet justerat för kostnader för börsnotering uppgick till 79 miljoner kronor (86), vilket ger en justerad rörelsemarginal om 5,4 procent (6,4).

Annons
Annons
Annons