Annons
X
Annons
X

Hultqvist förnekade svenskt deltagande i elitstyrka

När SvD avslöjade det planerade svenska deltagandet i Joint Expeditionary Force (JEF) hösten 2015 gjorde försvarsminister Peter Hultqvist flera uttalanden i riksdagen och i media om att svensk medverkan inte var nära förestående.

(uppdaterad)
Det skärpta säkerhetsläget
2015 dementerade försvarsminister Peter Hultqvist att Sverige skulle delta i Joint Expeditionary Force, men nu ser Försvarsmakten positiva effekter av detta samarbete – enligt en utredning som gjorts på uppdrag av Hultqvist.
2015 dementerade försvarsminister Peter Hultqvist att Sverige skulle delta i Joint Expeditionary Force, men nu ser Försvarsmakten positiva effekter av detta samarbete – enligt en utredning som gjorts på uppdrag av Hultqvist. Foto: Maja Suslin/TT

– Ni försöker måla upp en bild av att det vi säger inte är det som gäller utan att vi håller på med något annat. Det vill jag grundligen dementera. Vi ska inte diskutera utifrån ett desinformativt förhållande, dundrade Hultqvist i en lång riksdagsdebatt med oppositionsföreträdare i riksdagen i oktober 2015.

Försvarsministern attackerades då för att inte ha informerat riksdagens försvarsutskott om att det pågick sonderingar för svenskt inträde i den brittiskledda Natokopplade JEF-styrkan. Själv hävdade Hultqvist att han inte hade vilselett någon.

– Sverige har inte mottagit någon formell inbjudan om att bidra till JEF. Följaktligen pågår ingen beredning i regeringskansliet om ett svenskt bidrag till JEF, sa försvarsministern till SvD.

Annons
X

Ni försöker måla upp en bild av att det vi säger inte är det som gäller utan att vi håller på med något annat.

I riksdagen upprepade Hultqvist att Sverige inte hade fått någon inbjudan.

– Frågan har varken varit föremål för politisk beredning eller ställningstagande.

Försvarsutskottets ordförande Allan Widman (L) menade att Hultqvist ägnade sig åt ”ett spel under täcket”.

– I sådana här sammanhang sker aldrig erbjudandet förrän allt är klart. Det där är bara en lek med ord, sa Widman till SvD.

Bakgrunden var SvD:s avslöjande av innehållet i en sekretessprövad, tidigare hemligstämplad promemoria med rubriken ”Orientering om JEF och önskemål om svenskt deltagande”, skriven av Sveriges dåvarande försvarsattaché vid den svenska ambassaden i London.

I september 2015 pekade all tillgänglig information på att Sverige var på väg in i ett samarbete med den brittiska styrkan. Den är sammansatt av sju Natoländer och inrättades vid Natos toppmöte i Wales 2014, som ett svar på kriget i Ukraina och den ryska annekteringen av Krim.

Enligt försvarsattachén, överste Mats Danielsson, fanns det ”en pågående dialog” med den brittiska sidan, och ett intresse av att Sverige skulle gå med i JEF precis som rubriken på promemorian tydde på.

– Det pågår en process, det är så man ska se det, sa överste Danielsson till SvD.

Försvarsminister Peter Hultqvist däremot gav alltså en annan bild av det hela. Förutom i riksdagen och i SvD uttalade sig Hultqvist också i Dagens Nyheter:

Det finns ingen politisk förankring, det finns inga beslut och det finns ingenting att rapportera.

– Något hemligt beredningsarbete som förankrats på politisk nivå känner inte jag till. Jag har inte gått förbi utskottet – det finns inget att informera om. Det är möjligt att det på tjänstemannasidan skrivits rapporter men politiskt har detta inte diskuterats. Det finns ingen politisk förankring, det finns inga beslut och det finns ingenting att rapportera.

Drygt ett och ett halvt år senare är bilden nu en annan. Försvarsmakten ser positiva effekter av att delta i JEF-samarbetet efter att ha studerat frågan – på uppdrag av Hultqvist.

Försvarsminister Peter Hultqvist meddelar via sin pressekreterare att han inte har några kommentarer till sina tidigare uttalanden om JEF i riksdagen och i media. Enligt Hultqvist pågår för närvarande beredning av Försvarsmaktens remissvar.

Annons

2015 dementerade försvarsminister Peter Hultqvist att Sverige skulle delta i Joint Expeditionary Force, men nu ser Försvarsmakten positiva effekter av detta samarbete – enligt en utredning som gjorts på uppdrag av Hultqvist.

Foto: Maja Suslin/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X