Annons
X
Annons
X

”Hultqvist för en oärlig debatt om Nato”

Värdlandsavtalet lämnar frågan om kärnvapen obesvarad. När vi har lyft denna fråga, kallar försvarsministern det ”desinformation”. Men Peter Hultqvist för en oärlig debatt när han inte är tydlig kring hur avtalet med Nato ska utformas, skriver Anna Ek, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Svenska Natodebatten
[object Object]
Försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Henrik Montgomery/TT

DEBATT | NATO-AVTALET

Samtidigt som både statsministern och försvarsministern gång efter annan upprepar att Sverige är militärt alliansfritt fattas beslut som går stick i stäv med detta.

Försvarsminister Peter Hultqvist har vid flera tillfällen den senaste tiden känt sig tvungen att kommentera olika uppgifter angående Nato och det värdlandsavtal som riksdagen ska ta ställning till i vår. Vid närmare granskning framgår dock att svaren från försvarsministern skiljer sig åt beroende på vem som lyft frågan till dagordningen.

Vid Peter Hultqvists tal på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 11 januari i år framhöll han att det konsekvent fördes fram ”myter, felaktigheter och desinformation om vad värdlandsavtalet innebär” och ställde sig frågan ”vem tjänar på det?”. Utspelet kom i ett läge där kritiken och frågorna börjat växa såväl inom det egna partiet som i samhällsdebatten rörande ett antal rimliga frågor om Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Hur påverkar avtalet landets militära alliansfrihet? Hur hanteras kärnvapenfrågan? Kommer Nato-baser att upprättas i Sverige?

Annons
X

Försvarsministern gick så långt att han hävdade att kritiken och frågorna rörde sig om lögn och förbannad dikt: ”När saker som detta sprids i debattens undervegetation handlar det om att så osäkerhet och plantera myter. Det är ett klassiskt sätt att arbeta för den som vill underminera”.

Om ambitionen från försvarsministern var, för att citera honom själv, att sätta punkt slut i debatten kan vi bara konstatera att han har misslyckats. Debatten har sedan dess ökat, inte minskat. Och det borde vara glädjande för en försvarsminister. Folkförankringen av den svenska säkerhetspolitiken kräver nämligen en aktiv och inkluderande debatt, där även de som inte tycker som Peter Hultqvist kan vara med.

Hultqvist har vid upprepade tillfällen försökt utmåla alltifrån oss i fredsrörelsen till internationellt erkända och kunniga diplomater som Hans Blix, Pierre Schori, Rolf Ekéus och Sven Hirdman som antingen aningslösa desinformatörer eller några som medvetet går Vladimir Putins ärenden. Istället för att bemöta kritiken har Hultqvist försökt ogiltigförklara den på lösa grunder, bland annat i en TT-intervju den 9/2 där han återupprepar att det sprids desinformation.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Men när Dagens Nyheter 10/2 lyfter fram ett antal slutsatser från den amerikanska tankesmedjan Rand låter det plötsligt annorlunda från försvarsministern. När Rand konstaterar samma sak som oss – att Nato kan komma att använda baser i Sverige vid en krissituation – hänvisar Hultqvist till att detta är beslut som tas från fall till fall. Det vi kritiseras för att lyfta fram bekräftas alltså nu av försvarsministern själv. Men då handlar det inte längre om någon myt.

  Angående kärnvapenfrågan har försvarsministern meddelat att det inte ska förekomma några kärnvapen på svenskt territorium och att detta ska förtydligas i riksdagsbehandlingen. Detta är ett positivt steg framåt. Peter Hultqvist kommer inte att vara Sveriges försvarsminister för all evighet och vid ett regeringsskifte är dagens löften inte längre några givna garantier. Värdlandsavtalet i sig lämnar nämligen frågan om kärnvapen obesvarad. Kärnvapen är en central del i Natos militära doktrin och enligt avtalet ska Sveriges samarbete med Nato vara i linje med denna.

  När vi ställt frågor om kärnvapen har försvarsministern försökt avfärda det med att det bara är en desinformationskampanj i undervegetationen. Men att Hultqvist själv nu gjort helt om i kärnvapenfrågan bekräftar ju att våra och många andras kritiska frågor, inte bara angående baserna utan även om kärnvapen, har varit fullt relevanta redan från första början. Vi ser därför fram emot att Peter Hultqvist presenterar vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att hans kärnvapengarantier ska gälla även framöver istället för att lägga tid på att försöka misskreditera en kritik som försvarsministern själv genom sin omsvängning bekräftat varit fullt riktig.

  Frågan om avtalets betydelse för den militära alliansfriheten är dock hittills obesvarad. Samtidigt som både statsministern och försvarsministern gång efter annan upprepar att Sverige är militärt alliansfritt fattas beslut som går stick i stäv med detta. Sverige deltar i fler och fler militära övningar med Nato och militära maktmedel visas upp av länderna kring Östersjön med allt större omfattning.

  **Många med oss har konstaterat **att värdlandsavtalet riskerar att föra oss ännu längre bort från den militära alliansfriheten och hindra Sveriges möjligheter att verka för fred och avspänning. Tvärtom kan avtalet bidra till ökad konfrontation och främja en ohållbar tanke om att avskräckning leder till hållbar fred. Nato och Ryssland är alltmer uttalade fiender och varje steg Sverige tar som för oss närmare Nato kommer dels att spä på spänningarna och dels föra in oss i ett läge där vi riskerar att dras in i denna fiendebild. Detta måste tas på största allvar och analyseras betydligt mer noggrant av regeringen.

  Försvars- och säkerhetspolitik handlar nämligen även om politik. Vad som gör oss och världen säkrare handlar inte om några objektiva bedömningar från militära experter, utan om hur handlingar och ställningstaganden uppfattas utifrån de utmaningar vi och andra länder har.

  Regeringen måste tydligare förklara varför den är emot ett Natomedlemskap, vad den militära alliansfriheten konkret innebär och varför den är säkerhetspolitiskt viktig. Om detta inte görs är det rimligt att fråga sig vem det är som sprider desinformation och ägnar sig åt att underminera försvars- och säkerhetspolitiken.

  Det räcker inte med att lägga fram garantier mot kärnvapen. Hultqvist och regeringen behöver även lägga fram en trovärdig politik för militär alliansfrihet och omsätta den i praktisk handling, om den nu vill att Sverige fortsatt ska vara militärt alliansfritt?

  Anna Ek

  ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

  Anna Ek Foto: Svenska Freds
  Annons
  Annons
  X

  Försvarsminister Peter Hultqvist.

  Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 1 av 2

  Anna Ek

  Foto: Svenska Freds Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X