Annons

Hultqvist fick lägenhet av militär stiftelse

SvD AVSLÖJAR. Militärhögskolans bostadsstiftelse MHS-Bostäder delar enligt en stadgeändring 2012 endast ut lägenheter till anställda i försvaret eller elever vid Försvarshögskolan.

Men efter valet 2014 gjorde man ett undantag.

Försvarsminister Peter Hultqvist fick ett hyreskontrakt i en av stiftelsens fastigheter på Östermalm.

Under strecket
Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist fick ett hyreskontrakt i en av stiftelsens fastigheter.

Foto: Tomas Oneborg och Malin Hoelstad Bild 1 av 3
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 2 av 3
Bild 3 av 3

Försvarsminister Peter Hultqvist fick ett hyreskontrakt i en av stiftelsens fastigheter.

Foto: Tomas Oneborg och Malin Hoelstad Bild 1 av 1
Försvarsminister Peter Hultqvist fick ett hyreskontrakt i en av stiftelsens fastigheter.
Försvarsminister Peter Hultqvist fick ett hyreskontrakt i en av stiftelsens fastigheter. Foto: Tomas Oneborg och Malin Hoelstad

På stiftelsens hemsida beskrivs huset där Hultqvist numera har en övernattningslägenhet som "moderna fastigheter med ljusa lägenheter och närhet till Högkvarteret, grönområden samt parkytor" och nära t-bana och köpcentrum.

Vi har en mycket hård policy att vi aldrig lämnar ut namn på någon som bor i våra lägenheter.

Privat bor försvarsministern sedan länge i Borlänge. Som riksdagsledamot hade han boende i Stockholm via Riksdagsförvaltningen. När han utsågs till statsråd fick han istället möjligheten till ett kontrakt med MHS-Bostäder, Militärhögskolans bostadsstiftelse.

– Vi har en mycket hård policy att vi överhuvudtaget aldrig lämnar ut namn på någon som bor i våra lägenheter, säger stiftelsens ordförande, Claes Tornberg, tidigare konteramiral och chef för Kustflottan och rektor vid Militär- och Försvarshögskolorna till SvD.

Annons
Annons
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1

Men avtalet mellan försvarsministern och den militära stiftelsen bekräftas på annat sätt. I Hyresnämnden i Stockholm ligger en ansökan om att avstå från besittningsrätt, undertecknad av Hultqvist själv och Susanne Stenman, chef för bostadsförmedlingen vid MHS Bostäders kansli i november 2014.

Det framgår att kontraktet gäller tills vidare från den 1 januari 2015, "dock i högst fyra år". Däremot står det inget om att Hultqvist måste flytta ut om han skulle lämna regeringen innan dess. Och trots tidsgränsen finns också möjligheten "att förlängning av hyresavtalet kan komma att medges".

– Det är aldrig någon som får besittningsrätt i våra lägenheter, säger stiftelsens ordförande, säger Claes Tornberg.

Det är aldrig någon som får besittningsrätt i våra lägenheter.

Oavsett vem det är?

– Alldeles oavsett vem det är.

MHS-Bostäder har en mycket nära koppling till Försvarsmakten. I styrelsen, som utses av överbefälhavaren, sitter höga militärer. Ett exempel är Jan Salestrand, tidigare chef för Högkvarteret och nu statssekreterare i försvarsdepartementet utsedd av Peter Hultqvist. Salestrand satt i styrelsen fram till en vecka före utnämningen till statssekreterare. Ett namn i den nuvarande styrelsen är Karl Engelbrektson, generalmajor som förekom i spekulationerna om ny ÖB hösten 2015.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Annons
Annons

Av stadgarna framgår det att "hyresgäst antages och uppsäges av styrelsen". Vidare att "styrelsens förvaltningsberättelse" ska överlämnas till ÖB som "har att behandla frågan om beviljande av ansvarsfrihet" för räkenskapsåret.

I ett beslut från april 2015 riktade Riksrevisionen kritik mot Försvarsmakten för "Bristande kontroll gentemot stiftelse" – alltså MHS-Bostäder – bland annat handlade det om förmånsvärdet på lägenheterna.

"Försvarsmakten rekommenderas att säkerställa att myndigheten har kontroll över vilka lägenheter som anvisats personal samt hyressättningen för dessa." Det framgick också att "hyresnivån på stiftelsens lägenhetsbestånd var lägre än allmännyttans nivå i centrala Stockholm".

Statsråd bosatta utanför Stockholm har rätt till ersättning för logikostnad och avlöningsförstärkning på totalt 12 440 kronor i månaden, en summa som Peter Hultqvist också tar ut. Vilken hyra han betalar för sin lägenhet hos stiftelsen har SvD inte lyckats få fram.

Det lämnar vi inte ut.

– Det lämnar vi inte ut, säger Susanne Stenman på MHS Bostäders kansli.

Militärhögskolans bostadsstiftelse går tillbaka till 1960-talet och var från början helt inriktad på att ordna boende åt studerande. I stadgarna från den tiden står det att syftet är "bostadshus med bostäder avsedda i första hand för elever vid försvarets högskolor i Stockholm".

Den formuleringen gav ett visst svängrum, och ända fram till beslutet om att omvandla Försvaret till ett yrkesförsvar kunde stiftelsen fritt förmedla lägenheter även utanför kretsen av försvarselever. Ett exempel är den tidigare finansministern Anders Borg (M) som bodde i en av stiftelsens lägenheter mellan 2007 och 2009.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

Yrkesförsvaret ändrade förutsättningarna när trycket ökade på bostäder till anställda i försvaret.

"Statsmakternas beslut 2008 med ett nytt personalförsörjningssystem med vilande värnplikt och anställda gruppbefäl, soldater och sjömän, GSS, har därefter präglat MHS Bostäders utveckling".

Resultatet blev en stadgeändring 2012. Den nya formuleringen är att stiftelsens bostäder är "avsedda i första hand för elever vid Försvarshögskolan" och "i andra hand försvarsanställda". Något ytterligare alternativ anges inte. Peter Hultqvist har som försvarsminister det politiska ansvaret för det svenska försvaret, men är inte anställd i Försvarsmakten.

Stiftelsens ordförande Claes Tornberg till SvD:

– Vi har ett tillägg av länsstyrelsen att i mån av plats upplåta lägenheter för regeringskansli och statstjänstemän. Vi har fått den här dispensen.

På Länsstyrelsen i Stockholm avvisar man den tolkningen:

Någon 'dispens för stiftelsen att, i mån av tillgång, fördela lägenheter även till andra statstjänstemän, utanför försvaret, t ex i regeringskansliet' har inte lämnats från Länsstyrelsen.

"Någon 'dispens för stiftelsen att, i mån av tillgång, fördela lägenheter även till andra statstjänstemän, utanför försvaret, t ex i regeringskansliet' har inte lämnats från Länsstyrelsen, säger presschefen Jonas Johansson i ett skriftligt svar till SvD.

Peter Hultqvists pressekreterare Marinette Nyh Radebo säger i en skriftlig kommentar att man "av säkerhetsskäl" inte kan gå in på "namnet på hyresvärden".

SvD:s fråga om försvarsministern ser några problem med den nära kopplingen mellan det egna ansvarsområdet och stiftelsens verksamhet besvaras inte. Istället hävdar hon att "hyresvärden" är "oberoende från försvarsmyndigheterna".

Tillrättaläggande: "I undantagsfall kan regeringen får hyra lägenheter"svd.se
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons