Annons

HQ-revisor fick bara en erinran

Trots att den ansvariga revisorn på KPMG i flera år kände till att HQ inte följde redovisningsreglerna undertecknade han att bolaget följde god redovisningssed. Efter HQ:s krasch ­anmälde Finansinspektionen revisorn till Revisorsnämnden. SvD Näringsliv avslöjar i dag hur det gick till när revisorn fick ­mildast möjliga påföljd.

Under strecket
Publicerad
Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN
Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN
Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN

I lördags avslöjade SvD Näringsliv detaljerna kring hur revisorerna på KPMG under tre års tid förde HQ:s kunder och aktieägare bakom ljuset när man godkände bankens bokslut – trots att man var väl medveten om att det fanns stora hål i balansräkningen. I stället för att använda sig av marknadspriser och följa redovisnings­reglerna uppskattade HQ självt värdet på sina optioner. Bankens värdering skiljde sig mot marknadspriset med flera hundra miljoner kronor vid årsskiftet 2009–2010.

Annons
Annons
Annons