Annons
X
Annons
X

HQ Bank - total katastrof!

Styrelsen i HQ Bank har nu mindre än ett dygn på sig att hitta en fusionspartner eller köpare. Annars kommer hela företaget att likvideras, och tillgångarna säljas. ”Total katastrof”, säger Sven Hagströmer, storägare och ordförande i Öresund.

Foto: SIMON PAULIN

Finansinspektionens besked, levererat strax före lunch igår, slog ned som en bomb i Finanssverige. Sannolikt hade få förväntat sig ett så pass tufft agerande från myndigheten. Sven Hagström, ordförande i Öresund, en av HQ:s huvudägare, var under fredagskvällen på fest på Karolinska Institutet när Mikael Nachemson, ordförande i HQ Bank, hörde av sig med ett sms: ”Kom till kontoret omedelbart. Katastrof.”, löd det korta meddelandet. Sven Hagströmer fick resa sig och lämna festen, där man högtidlighöll hans anfader Anders Johan Hagströmer, grundare av institutet.

– Det var en rätt bisarr känsla att ena sekunden sitta med och hylla en gammal släkting och nästa stund drabbas av det här. Kvällen slutade med att jag satt uppe på Finansinspektionen vid midnatt - fortfarande i frack - och fick ärendet draget för mig tillsammans med några andra från HQ Bank, säger en skärrad Sven Hagströmer.

Hans lakoniska kommentar till det inträffade är ”total katastrof”. Och nu handlar det om timmar om man ska lyckas rädda banken. På måndag morgon ansöker Finansinspektionen hos Länsrätten om att HQ Bank ska likvideras, vilket i praktiken innebär att styrelsen förlorar kontrollen över bolaget.

Annons
X

– Senast söndag kväll måste vi ha hittat en köpare av banken, annars är allt förlorat. Har väl likvidationen inletts på måndag är det för sent. Då går det inte längre att sälja banken, säger Sven Hagströmer, som inte sticker under stol med att situationen är extremt akut.

Mikael Nachemson, bankens nuvarande ordförande, uttryckte på gårdagens presskonferens visst hopp om att en affär, trots tidsbristen, skulle kunna genomföras. Banken söker nu enligt Nachemson intensivt efter en ”trovärdig aktör” med god likviditet som kan hantera turbulensen.

Finansinspektionens utredning inleddes under försommaren sedan HQ Bank beslutat att avveckla hela tradingverksamheten och samtidigt genomföra en nyemission. Bankens besked blev mycket uppmärksammat och påminde många om den tillsynes snarlika utvecklingen i Carnegie, två år tidigare. Finansinspektionens dom, som löper över ett tjugotal sidor, är stenhård.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – HQ har brutit mot de mest grundläggande reglerna som finns för att driva bank och tagit så stora risker att de äventyrat sin överlevnad. I praktiken har banken under flera år haft för lite kapital, säger Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson till SvD.

  Gårdagens beslut innebär att HQ förlorar samtliga tillstånd, vilket i praktiken innebär att bolaget inte längre får bedriva någon verksamhet.

  I huvudsak är det på tre områden som HQ har brustit.

  1. Redovisning. Roten till HQ Banks problem finns i den så kallade tradingverksamheten, där banken handlat med aktier och derivat för egna pengar. Enligt Fi har bolaget löpande och i flera år undervärderat de värdepapper som funnits i bankens portföljer, vilket innebär att de i redovisningen helt enkelt givits ett för stort värde.
  2. Kapitaltäckning. Konsekvensen av den felaktiga redovisningen är att bankens resultat sedan 2008 blivit flera miljarder högre än vad en korrekt värdering hade motiverat. Detta har i sin tur resulterat i att banken överskattat den verkliga storleken på det egna kapitalet, förenklat uttryckt de pengar banken har kvar när skulderna räknas bort. Sedan 2008, menar Fi, har HQ Bank i realiteten haft ett kapitalunderskott på mellan 30 och 400 miljoner kronor. Det framkommer dessutom att Finansinspektionen vid flera tillfällen sedan hösten 2009 kritiserat bankens metoder för utvärdering av kapitalkrav, men att ingenting har hänt.
  3. Riskhantering. För det tredje riktar Finansinspektionen skarp kritik mot bankens rutiner för intern kontroll och riskhantering. Bland annat anses riskavdelningen ha varit för liten, samtidigt som dess personal inte haft tillfredsställande kompetens för att sköta sina uppgifter.

  Trots de katastrofala följderna för HQ Bank är Sven Hagströmer inte kritisk till Finansinspektionens beslut, tvärtom. De har gjort ett bra jobb på kort tid och dragit rimliga slutsatser, enligt Öresunds ordförande. Däremot är han kritisk till den lag Finansinspektionen har att följa som tvingar de att agerar på det här sättet. Det motverkar sitt syfte, enligt Hagströmer.

  – Hade HQ Bank bara fått ett par veckor till på sig att agera hade sannolikheten för att kunna rädda banken varit så mycket större. Nu skadas kunderna, de anställda och det finns risk för en stor värdeförstöring, säger Sven Hagströmer.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: SIMON PAULIN Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X