Annons
X
Annons
X

Hovrätten friar terroristmisstänkta

De två svensksomalier som i tingsrätten dömdes till fyra års fängelse för stämpling till terrorbrott frias av hovrätten. Bevisen är enligt domen på det hela taget svaga.

Av TT
(uppdaterad)

Männen, en 23-åring från Göteborg och en 26-åring från Spånga, frias av hovrätten för västra Sverige. Den kom till samma slutsats som tingsrättens minoritet gjorde, nämligen att bevisen inte räckte för att döma männen för stämpling till terrorbrott.

– Det här en form av upprättelse för den somaliska befolkningsgruppen i Sverige, säger advokat Thomas Olsson, som försvarade 26-åringen från Spånga.

Hovrätten var enig i sin dom.

Annons
X

– Uppenbarligen har Säpo under lång tid lagt ner stora resurser på att övervaka och kartlägga många somalier. Det här visar att arbetet inte har haft något fog för sig. Man har inte kunnat visa att de här människorna överhuvudtaget funderat på att begå terroristbrott, säger Thomas Olsson.

Hovrätten anser att åklagaren inte har kunnat styrka sina påståenden och det ledde i sin tur till att rätten aldrig tog upp de folkrättsliga aspekterna av fallet, det vill säga i vad mån organisationen al-Shabab var stridande part i en väpnad konflikt eller ej.

Rätten noterar att al-Shabab visserligen använt sig av självmordsattentat med sprängmedel, men det har inte framkommit ”något som ens antyder att en person som ansluter sig till eller på annat sätt är verksam för al-Shabab med automatik har åtagit sig att utföra självmordsattentat.”

Stäng

SvD GÖTEBORG – dagligt nyhetsbrev med de viktigaste nyheterna från Göteborg (må-fr)

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Bevisen är på det hela taget för svaga, enligt domen.

  – I princip innebär domen att stämplingsbrottet inte är bevisat, punkt slut. Det har inte gått att bevisa huruvida man har kommit överens med någon annan att begå brott, vilket är en förutsättning för stämpling, säger åklagaren Agnetha Hilding Qvarnström till TT.

  Men att säga att männen frias för att bevisen inte räcker är fel, tycker Olsson.

  – Här finns ingen bevisning över huvud taget. Det är en väsentlig skillnad. Hovrättens skriver ju att det är ”givet” att min klient ska frias.

  Olssons synpunkter på Säpos intresse för svenskar med somalisk bakgrund bygger inte bara på den klient som nu frikänts.

  – Jag har haft även andra klienter. Det är uppenbart att det finns ett omfattande nät av avlyssningsoperationer, buggningar, spaningar och annat mot somalier i Sverige.

  Olsson tycker det är helt obefogat att peka ut en befolkningsgrupp på det här sättet i Sverige.

  – Frågan är om det inte är dags att Säpo sysslar med det som är deras egentliga uppgift, att skydda den svenska säkerheten i stället för att gå andra underrättelsetjänsters ärenden och övervaka befolkningsgrupper i Sverige på ett tveksamt sätt.

  Från Säpos sida ville man på onsdagen inte kommentera hovrättens friande dom.

  – Vi vill sätta oss in i domen först och även avvakta förundersökningsledarens analys, säger Sirpa Franzén, pressekreterare hos Säpo.

  När tingsrättens fällande dom kom i december förra året kommenterade Säpo direkt utfallet och konstaterade att domen kunde få stor betydelse för Säpos kommande arbete.

  Vilken inverkan som det nya domstolsbeskedet får på arbetssättet hade man på onsdagen inga besked om.

  I Göteborgs tingsrätt dömdes de båda svensksomalierna till fyra års fängelse för stämpling till terroristbrott. Domen överklagades till hovrätten som överraskande försatte dem på fri fot när rättegången avslutades.

  Männen satt häktade i nio respektive åtta månader. Åklagarens bevisning byggde mycket på Säpos telefonavlyssning.

  Göteborg TT

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X