Hovrätten friade pastor Green

En predikan som går ut på att den homosexuella livsstilen är ”en djup cancersvulst på hela samhällskroppen” är anmärkningsvärd, men inte straffbar. Det slog Göta hovrätt fast i går. Men enligt överåklagare Sven-Erik Alhem kan hovrätten ha fel.

Under strecket
Publicerad
Annons

Sverige kommer att drabbas av allvarliga naturkatastrofer som straff för att vi tillåter homosexuella förbindelser. Det var ett av budskapen i pingstpastorn Åke Greens predikan i Borgholm 20 juli 2003. Kalmar tingsrätt ansåg att Åke Green bedrivit hets mot folkgrupp och dömde honom till en månads fängelse, men i går friades han av hovrätten.

– Det är en mängd mänskliga rättigheter som kolliderar i det här målet. Yttrandefriheten, religionsfriheten och lagens skydd mot utsatta grupper, och så mycket är klart i just detta sammanhang: de två förstnämnda rättigheterna har vägt tyngre för hovrätten än de gjorde för tingsrätten. Men min personliga uppfattning är att hans predikan inte var på rätt sida lagstrecket, säger överåklagare Sven-Erik Alhem, som är chef för Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö och har ett särskilt ansvar för hatbrott och för frågor som rör mänskliga rättigheter.

Annons
Annons
Annons