Hotbilder förvillar i försvarspolitiken

Debatten kring hotbilder gör att diskussionen kring försvaret blir förvirrande. Många av de risker vi står inför idag kan inte fångas i en klassisk hotmodell. Däremot bör försvars- och säkerhetspolitik fortfarande ses som statens omistliga kärnuppgift. Det skriver Lars Fresker, Officersförbundet, och Stefan Ring, Allmänna försvarsföreningen.

Under strecket
Publicerad
Annons

I samband med avslöjandena om rysk övningsverksamhet menade regeringen att detta inte innebär något ökat hot mot Sverige (bland annat
SvD 11/4) Frågan om hot återkommer i oppositionens debattartikel (
Brännpunkt 28/5). Men den svenska säkerhetspolitiska debatten måste frigöra sig från hotdiskussionen som gör oss alla en otjänst. Det vi borde diskutera är risk.

Världen kommer under den närmaste tio–tjugoårsperioden att gå igenom flera svåra parallella omställningar. Det beskrivs i de flesta internationella analyser – och de finns i Försvarsmaktens och Totalförsvarets underlag till försvarsberedningen.

Annons
Annons
Annons