X
Annons
X

Hot om straff löser inte skolans disciplinproblem

Lärarna har inget större behov av befogenheter att vidta disciplinära åtgärder – och inget behov av ständigt underblåst misstro mot sin professionalitet, skriver gymnasieläraren Marita Johansson som efterlyser en annan attityd till kunskap och lärande.

Metta Fjelkner har ombetts av regeringen att utreda disciplinproblemens uppkomst och envisa närvaro i svenska skolan. Björklund anser att han gett lärarna befogenhet att utöva auktoritet i klassrummet genom att tillåta dem köra ut elever som stör, tillämpa kvarsittning eller stänga av elever. Detta för att få bukt med disciplinproblem och stärka lärarens position.

Den 27 februari undrar Sanna Rayman i en ledare om Björklunds reformer inte haft effekt, därför att lärarna helt enkelt inte vill ha ovan nämnda befogenheter. Det antyds att lärarkåren kanske inte riktigt vill ta ansvar.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X