X
Annons
X

Hot om hungersnöd låg bakom system med åkertegar

"Innan de stora skiftesreformerna på 1700- och 1800-talen förändrade jordbrukets villkor i grunden odlade bönderna jorden i form av tegar – långsmala åkerbitar som låg tätt intill varandra i varje åker. Det måste ha varit mycket opraktiskt. Varför införde man tegarna från första början?"

Läs mer om Harrisons historia
undefined
Foto: Pal Hermansen/IBL

En bra fråga, men ganska lätt att besvara. En teg var, alldeles som frågeställaren anger, den del av en åker som kontrollerades av en enskild gård. I dag domineras vårt jordbrukslandskap av stora, breda åkrar, men före skiftesreformerna var det tvärtom. Enligt medeltida rättvisetänkande skulle varje bonde få del av alla tillgängliga odlingsbara marker i närheten – den bördiga, den steniga, den magra, den sumpiga, och så vidare – varför en tegskiftad åker kom att se ut som ett randigt lapptäcke av åkerplättar. Ur nutida perspektiv framstår detta som mer än lovligt irrationellt, men det beror på att jordbruket överhuvudtaget ger mycket större skördar idag. Vi har råd med effektivisering och specialisering.

Foto: Pal Hermansen/IBL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X