Annons

Hot och våld måste tas på större allvar

Publicerad

Att politiker på alla nivåer ibland utsätts för olika former av hot, trakasserier och ibland våld är allmänt känt. De allra flesta menar att detta är oacceptabelt, då det inte bara handlar om angrepp mot enskilda personer vilket i sig är illa nog, utan dessutom är ett hot mot åsiktsfriheten och demokratin.

Problemet är dock att det finns personer som inte alls menar detsamma. Personer som inte drar sig för att genom mer eller mindre fascistiska metoder försöka tysta de som är av en annan politisk åsikt. Företrädare för många partier har drabbats av dessa personers attacker, och många är de politiskt aktiva som får leva med traumatiska minnen, med ständig oro och vaksamhet, för att de ger uttryck för sina åsikter.

Annons
Annons
Annons
Annons