Hot mot statlig personal ökar

Fackförbundet ST:s ledare Britta Lejon larmar om att hot mot statligt anställda har ökat de senaste åren, rapporterar Dagens Nyheter.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

I en arbetsmiljöundersökning som ST sänt till 1 800 skyddsombud (och där cirka hälften svarat) framgår att 45 procent av de svarande uppger att anställda på deras arbetsplatser utsatts för trakasserier eller hot om våld de senaste 12 månaderna.

Det är en ökning med 4 procentenheter sedan förra mätningen 2012.

Annons
Annons
Annons