Annons
X
Annons
X

Hot mot jämställdhet fokus under konferens

På torsdag färgas Malmö rosa då den största kvinnokonferensen på 20 år inleds. Under Nordiskt Forum samlas tusentals toppolitiker, stjärnforskare, näringslivstoppar och aktivister för att diskutera det jämställdhetspolitiska läget i världen. SvD har talat med tre maskulinitetsforskare som föreläser i helgen om hur den nya feministiska vågen påverkar männen - och vilka aktuella hot som finns mot kampen för jämställdhet. Bläddra dig fram för mer information.

Foto: JANERIK HENRIKSSON /TT Bild 1 av 1

Bild 1 av 4

Vilka hinder står i vägen för ett feministiskt samhälle?

Foto: JANERIK HENRIKSSON /TT

Det blåser en feministisk vind i Sverige och strax efter FI:s framgångar i EU-valet anordnas en stor kvinnokonferens i Malmö.

Det har gått 19 år sedan FN:s kvinnokonferens i Peking då en handlingsplan för kvinnors rättigheter och jämställdhet togs fram. Konferensen i Malmö i helgen ska ta tempen på utvecklingen sedan 1995 och formulera nya krav och strategier för att uppnå ett jämställt samhälle. Det blir ett dokument som läggs fram till de nordiska regeringarna och andra politiker efter konferensen.

Med FI:s framgångar i EU-valet då en feministisk våg svepte fram i framförallt storstäderna i Sverige är jämställdhetsfrågan, kampen mot det sexuella våldet och snedfördelningen av kvinnor och män i styrelser och företagsledningar i allra högsta grad på agendan.

Hur ett jämställt samhälle kan förändra livsvillkoren för både män och kvinnor och vilka hinder som finns på vägen blir några dominerande samtalsämnen under konferensen i Malmö och tre maskulinitetsforskare från USA och Australien utvecklar sin syn på saken.

Michael Kimmel, amerikansk sociologiprofessor, fördjupar sig i manliga motståndsrörelser och varför det är viktigt att som man stödja jämställdhetsarbete under sin föreläsning på fredag.

Jackson Katz är en av grundarna till MVP, en undervisningsmetod som engagerat unga killar att ändra attityd och arbeta förebyggande mot sexuellt våld sedan 1993 i USA. Han ska under torsdagen föreläsa om hur män kan arbeta för att stoppa våldet mot kvinnor.

Mäns våld är en mansfråga, och ansvaret ska inte läggas på offrets axlar. Det handlar om att tidigt vara konstruktiv i samtalen med unga män i skolor och inom militären för att förändra synen på kvinnor som offer, säger han.

• Den australiska sociologiprofessorn Raewyn Connell kommer på lördag att berätta om sin forskning kring kommersialisering av mäns och kvinnors kroppar och hur de globala företagen utnyttjar detta.

Annons
X
Annons
X
Foto: PI FRISK Bild 1 av 1

Bild 2 av 4

”Behovet av ett feministisk parti är både bra och dåligt”

Foto: PI FRISK

Michael Kimmel, forskar om maskulinitet.

Att det behövs ett feministiskt parti är både bra och dåligt – bra därför att det finns många som vill förändra, dåligt för att jämställdheten fortfarande inte är genomförd i ett av världens mest utvecklade länder. Det är den amerikanske sociologiprofessorn Michael Kimmels reaktion på framgångarna för svenska FI i EU-valet nyligen.

För mig som är observatör av utvecklingen i Sverige och dessutom amerikan, är det otroligt intressant att det ens finns ett feministiskt parti här och det gör mig avundsjuk. I USA är detta en omöjlighet och det är svårt att ens kalla sig feminist eftersom olika nationella medier svärtat ned betydelsen och konsekvent kallar jämställdhetskämpar för ”feminazister”. Att som man säga ”jag är feminist” är lika med att deklarera att man inte är en man, säger Michael Kimmel.

Han konstaterar att det finns en stor skräck för kvinnors intåg på traditionellt manliga områden, och att många män känner att deras maskulinitet monteras ned. Men han ser också positiva tecken:

Jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva samkönade äktenskap i USA och glastaket för kvinnor i företagen har verkligen höjts. Om två år tror jag att vi kan få se en kvinna som president.

63-årige Michael Kimmel är sociologiprofessor vid Stony Brook University i New York och talesperson för NOMAS – National Organization for Men Against Sexism. Han har specialiserat sig på genusstudier och har skrivit ett stort antal böcker om vad som präglar patriarkaliskt uppbyggda samhällen och hur en ny jämställd mansroll kan kombinera traditionell manlig styrka med omtanke och empati. Den senaste boken ”Arga vita män” fördjupar sig i hur olika grupper av män i USA definierar sig som nya offer för diskriminering i fråga om manliga rättigheter och vårdnadstvister.

Det är helt enkelt inte sant att män skulle bli mindre män när kvinnor får mer rättigheter. Det man måste titta på är forskningen som säger att ju mer jämställda vi är desto lyckligare är vi, och det är i de mest ojämlika samhällena man hittar mest depression.

Han menar att även om Sverige fortfarande har en hel del att ta itu med när det gäller kvinnors roll i hemmet, representation i näringslivet och det sexuella våldet så är landet ändå en föregångare när det gäller jämställdhetsarbete och familjepolitik.

Tänk vilken förändring ni åstadkommit i Sverige med er familjepolitik. Att män kan vara hemma med sina barn och att en flicka i dag kan växa upp och känna att hon kan bli antingen företagsledare eller byggarbetare, vad hon vill. Det är något hennes mormor aldrig kunnat drömma om, säger Michael Kimmel.

Annons
X
Annons
X
Bild 1 av 1

Bild 3 av 4

”De reagerar med ilska och skräck”

Jackson Katz deltar på kvinnokonferensen i Malmö.

Maskulinitet är en del av den nationella identiteten och kulturen i USA, och många män tror att feminism innebär att man är helt emot män och manlighet. Det säger den amerikanske debattören och författaren Jackson Katz.

Vi har haft tusentals år av en ideologiskt grundad manskultur. Både män och kvinnor påverkas av ett patriarkaliskt definierat samhälle. När landskapet förändras och männen inte lika naturligt längre är försörjare, chefer eller de främsta tänkarna uppstår förvirring och många reagerar med ilska och skräck, säger Jackson Katz.

Kvinnor som får maktpositioner kan ofta beskrivas som några som tagit en mans rättmätiga plats. Men trots många negativa reaktioner och manliga motrörelser så ser Jackson Katz ändå en ljusning i form av förändrade attityder hos den yngre generationen.

Fler kvinnor än män röstar, och unga kvinnor engagerar sig. Många vägrar bli tystade. Även om en del män känner sig hotade så blir det fler och fler som står för och kämpar för jämställdhet och kvinnors rättigheter, menar Jackson Katz.

54-årige Jackson Katz är en amerikansk debattör, filmskapare och författare. Han är internationellt känd för undervisningsmetoden MVP – Mentors in Violence Prevention som används både inom proffsidrotten, i den amerikanska militären och hos utlandsstyrkorna. Det är ett program som arbetar förebyggande mot sexuellt våld och med mäns attityder till kvinnor. Han har också skrivit boken ”The Macho Paradox: Why some men hurt women and how all men can help”.

Vi måste förändra synen på att mäns sexuella våld är en fråga för offret, nämligen kvinnan. Det är ju män som begår övergreppen, och det handlar om att förändra mannens syn på kvinnor redan i ung ålder. Män har mycket att vinna på att stävja våld eftersom det ju faktiskt drabbar oss också. Jag vill se fler män på maktpositioner som utövar sitt inflytande och påverkar i den här frågan, säger Jackson Katz.

Annons
X
Annons
X
Foto: DIANNE REGETT Bild 1 av 1

Bild 4 av 4

”Kvinnor är uteslutna från makten i de globala företagen”

Foto: DIANNE REGETT

Australiensiska Raewyn Connell är imponerad av FI:s framgångar i EU-valet.

De globala företagen håller på att skapa ett nytt patriarkat med små grupper av män som samlar på sig både stor makt och stora förmögenheter, säger den australiska sociologiprofessorn Raewyn Connell. De här grupperna har mäktiga allierade i regeringar i västvärlden, och är en maktfaktor som kvinnorörelsen måste bli mer medveten om, menar hon.

Det är viktigt att diskutera vilka jämställdhetsstrategier som behövs när det gäller de här företagen. Transnationella marknader är inga abstraktioner, de är världsomspännande fält där makten finns i händerna på endast det ena könet, säger Raewyn Connell som hoppas kunna få igång en debatt om marknadskrafterna där kvinnor än så länge är i princip helt uteslutna.

Solidaritetspolitiken blir allt viktigare i det här sammanhanget och det är en av de viktigaste frågorna för nutida feminism.

70-åriga Raewyn Connell är sociologiprofessor vid universitet i Sydney i Australien. Hon föddes som man och har publicerat en stor del av sina böcker under namnet R W (Robert William) Connell. Connell är mest känd utanför Australien för sina studier av hur maskulinitet skapas som en social konstruktion, och hennes bok ”Maskulinitet” är en av världens mest citerade inom området.

Hon är imponerad av svenska FI:s framgångar i EU-valet men pekar på att kampen för jämställdhet måste föras både utanför och inom parlamenten.

Vi har aldrig haft något framgångsrikt feministiskt parti i Australien. Det finns givetvis feminister i de etablerade partierna, men de tonar ofta ner jämställdhetsfrågorna i valtider eftersom de anses vara en black om foten inför väljarna. Just nu finns det bara en kvinna i regeringen, säger Raewyn Connell och pekar på hur den civila kvinnorörelsens krav lett till lagändringar i fråga om lika rättigheter för kvinnor och män, antidiskriminering och skapande av hälsocentraler för kvinnor och genusundervisning i skolorna.

Utan de här ”femokraternas” påtryckningar hade vi inte fått sådana positiva förändringar. Det är allas ansvar, både mäns och kvinnors, att motverka den skräck och det avståndstagande som uppstår när man försöker genomföra sociala förändringar i ett ojämlikt samhälle.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X