Annons

”Hot måste angripas på andra sätt än anonymitet”

Sofia Larsen.
Sofia Larsen. Foto: Olof Holdar

Frågan om hot och våld riktade mot myndighetsanställda är större än enskilda yrkesgrupper. Det finns andra åtgärder som är viktigare än att anonymisera poliser, skriver Sofia Larsen, ordförande för Jusek, i en replik.

Under strecket
SvD
Publicerad

Polisförbundet bidrar genom sin rapport om polisers utsatthet till att lyfta viktiga frågor som ytterst handlar om rättssäkerhet och demokrati (SvD Debatt 16/10). Hot, våld och trakasserier är dock inte något som bara drabbar poliser. Tvärtom är det ett utbrett problem inom hela rättsväsendet. Det behövs därför ett helhetsgrepp. Innan ökad anonymisering övervägs finns en rad andra åtgärder som bör övervägas.

Jusek har sedan 2009 undersökt förekomsten av hot, våld och trakasserier som riktas mot våra medlemmar inom rättsväsendet. I den senaste undersökningen ingick också myndigheter utanför rättsväsendet. Nästan var tredje medlem uppgav att de utsatts för våld, hot, trakasserier, skadegörelse, mutförsök eller annan otillbörlig påverkan under de senaste två åren.

Annons
Annons
Annons