Recension

Det svenska vinterkriget 1939–1940. Spioner, kontraspioner, ­intrigörer, krigsfångarHösten 1939 var Finlands sak vår

Under strecket
Publicerad
Annons

Den beryktade Molotov–Ribbentrop-pakten, som ingicks den 23 augusti 1939, gav Sovjetunionen fria händer i Östeuropa från Svarta havet i söder till Norra ishavet. På hösten samma år tvingades Estland och Lettland att gå med på de sovjetiska kraven på baser i de bägge länderna. Den 13 november strandade de finsk-sovjetiska förhandlingarna sedan den finska regeringen vägrat att acceptera de gränsjusteringar på Karelska näset som Stalin begärt och en utarren­dering av det strategiska Hangöområdet på 30 år. Den 30 novem­ber attackerades Finland av Röda armén.

Vinterkriget utlöste en febril politisk aktivitet i Sverige. För första gången sedan revolutionsåret 1809 riskerade landet att bli slagfält i de europeiska stormakternas krig. Ingen kunde ju veta om Röda armén, efter ett tänkbart finskt sammanbrott, skulle göra halt vid Torne älv eller marschera vidare in i de lappländska malmfälten.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons